Slider Widget

5/random/slider

Recent posts

संकलित सत्र क्र. १ - नमुना प्रश्नपत्रिका २०२०/२१
महात्मा गांधी जयंती निमित्त ऑनलाईन चाचणी
घटक ५. स्वराज्यस्थापना (सातवी इतिहास)
घटक ४. शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र (सातवी इतिहास)
घटक ५. प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह (सहावी इतिहास)
घटक ६. थोरांची ओळख -डॉ. खानखोजे(सातवी मराठी)
घटक 4. वैदिक संस्कृती (सहावी इतिहास)
घटक ५. भांड्यांच्या दुनियेत (सातवी मराठी)
घटक ४. श्रावणमास (सातवी मराठी)
घटक ३. हडप्पा संस्कृती (सहावी इतिहास)
घटक 5. मानवाची वाटचाल (पाचवी प.अभ्यास-2)
घटक 4. उत्क्रांती (पाचवी प.अभ्यास 2)
घटक 3. पृथ्वीवरील सजीव (पाचवी प.अभ्यास-2)
घटक 2. इतिहास आणि कालसंकल्पना (पाचवी प.अभ्यास-2)
घटक 1. इतिहास म्हणजे काय? (पाचवी प.अभ्यास-2)
Load More That is All