Friday, September 30, 2016

इयत्ता तिसरी (मराठी) आॅनलाईन टेस्ट क्र. १३


आॅनलाईन टेस्ट क्र.१३- इयत्ता तिसरी(मराठी)
घटक १३. प्रकाशातले तारे तुम्ही

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

इयत्ता तिसरी (मराठी) आॅनलाईन टेस्ट क्र. १२


आॅनलाईन टेस्ट क्र.१२- इयत्ता तिसरी(मराठी)
घटक १२.प्रवास कचर्‍याचा

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

इयत्ता तिसरी (मराठी) आॅनलाईन टेस्ट क्र. ११


आॅनलाईन टेस्ट क्र.११- इयत्ता तिसरी(मराठी)
घटक ११. स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

इयत्ता तिसरी (मराठी) आॅनलाईन टेस्ट क्र. १०

आॅनलाईन टेस्ट क्र.१०- इयत्ता तिसरी(मराठी)
घटक १०.आमचा शब्दकोश

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

इयत्ता तिसरी (मराठी) आॅनलाईन टेस्ट क्र. ९

आॅनलाईन टेस्ट क्र.९ - इयत्ता तिसरी(मराठी)
घटक ९.शेरास सव्वाशेर

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

इयत्ता तिसरी (मराठी) आॅनलाईन टेस्ट क्र. ८

आॅनलाईन टेस्ट क्र.८ - इयत्ता तिसरी(मराठी)
घटक ८.ते अमर हुतात्मे झाले

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

इयत्ता तिसरी (मराठी) आॅनलाईन टेस्ट क्र. ७

आॅनलाईन टेस्ट क्र.७ - इयत्ता तिसरी(मराठी)
घटक ७.मुग्धा लिहू लागली

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

इयत्ता तिसरी (मराठी) आॅनलाईन टेस्ट क्र. ६

आॅनलाईन टेस्ट क्र.६ - इयत्ता तिसरी(मराठी)
घटक ६.हिक्के होक्के मरांग उरस्काट

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

Thursday, September 29, 2016

Video : Action Time - std.1st

घटक -  Action time 

Video created by Pravin Dakare with croma effect... 


व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील play Online बटणावर क्लिक करा व डाऊनलोड करण्यासाठी Download बटणावर क्लिक करा.


आपली प्रतिक्रिया जरुर कळवा... 

Wednesday, September 28, 2016

मुलांनी व शिक्षकांनी कवितेच्या दिल्या पत्राद्वारे प्रतिक्रिया

सालेगाव ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली येथील इयत्ता पाचवीच्या मुलांनी आज व्हाॅट्सपवर पत्रे पाठवून मी गायलेल्या व संगीत दिलेल्या इयत्ता पाचवी कवितांबाबत आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या.सर्व मुलांना व गुरुमाऊलींना खूप धन्यवाद.. खुप आनंद झाला. माझ्या कविता महाराष्ट्रभर गाजत आहेत हे पत्रे वाचून मला पुन्हा प्रत्यय आला.. पत्रांची कोलाज इमेज खाली वाचा.. 

आदरणीय जालिंदर पाटील गुरुमाऊलींचे पत्र खाली वाचा 


Saturday, September 24, 2016

आॅनलाईन टेस्ट - इयत्ता तिसरी

आॅनलाईन टेस्ट  - इयत्ता तिसरी

आॅनलाईन टेस्ट तिसरी- मराठी 

आॅनलाईन टेस्ट तिसरी- गणित


आॅनलाईन टेस्ट तिसरी- परिसर अभ्यास 


आॅनलाईन टेस्ट तिसरी- इंग्रजी  


प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

Self introduction in English -video

स्वतःची ओळख इंग्रजीतून करुन देणे

प्रस्तुत व्हिडिओ आॅनलाईन ऐका अथवा डाऊनलोड करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर कळवा. आॅनलाईन टेस्ट-इयत्ता तिसरी(विषय-परिसर अभ्यास)

आॅनलाईन टेस्ट_इयत्ता तिसरी(परिसर अभ्यास)
निर्मिती -  प्रविण डाकरे

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील प्रत्येक घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 

     आता करुया आॅनलाईन स्टडी.. परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. माझा एक नवोपक्रम - आॅनलाईन टेस्ट..आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल. खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा. घरी सराव होईल. आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या. 

 तिसरी(परिसर अभ्यास)- टेस्ट घटक- प्रथम सत्र पर्यंत

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.१

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.२

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.३

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.४

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.५

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.६

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.७

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.८

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.९

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.१०

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.११

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.१२

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.१३


पुढील पाठावरील टेस्ट लवकरच...

Friday, September 23, 2016

इयत्ता तिसरी (परिसर अभ्यास) - आॅनलाईन टेस्ट क्र. ४

आॅनलाईन टेस्ट क्र.४ - इयत्ता तिसरी(परिसर अभ्यास )
घटक ४. दिशा आणि नकाशा

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

इयत्ता तिसरी (परिसर अभ्यास) - आॅनलाईन टेस्ट क्र. ५

आॅनलाईन टेस्ट क्र.५ - इयत्ता तिसरी(परिसर अभ्यास )
घटक ५.काळाची समज

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

इयत्ता तिसरी (परिसर अभ्यास) - आॅनलाईन टेस्ट क्र. ३

आॅनलाईन टेस्ट क्र.३ - इयत्ता तिसरी(परिसर अभ्यास )
घटक ३.निवारा आपला आपला

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

इयत्ता तिसरी (परिसर अभ्यास) - आॅनलाईन टेस्ट क्र. २

आॅनलाईन टेस्ट क्र.२ - इयत्ता तिसरी(परिसर अभ्यास )
घटक २.अबब..किती प्रकारचे हे प्राणी

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

इयत्ता तिसरी (परिसर अभ्यास) - आॅनलाईन टेस्ट क्र. १

आॅनलाईन टेस्ट क्र.१ - इयत्ता तिसरी(परिसर अभ्यास )
घटक १. आपल्या अवतीभवती

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा व आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

Wednesday, September 21, 2016

आॅनलाईन टेस्ट - इयत्ता तिसरी(विषय - गणित)

आॅनलाईन टेस्ट _इयत्ता तिसरी(गणित)
निर्मिती -  प्रविण डाकरे

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील प्रत्येक घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 

आता करुया आॅनलाईन स्टडी परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. माझा एक नवोपक्रम - आॅनलाईन टेस्ट.. आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल. खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल. आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.

इयत्ता तिसरी(गणित)- टेस्ट घटक- प्रथम सत्र 

भौमितिक आकृत्या-टेस्ट क्र.१

संख्याज्ञान-आॅनलाईन टेस्ट क्र.२

संख्याज्ञान-आॅनलाईन टेस्ट क्र.३

बेरीज/वजाबाकी- टेस्ट क्र.४

बेरीज/वजाबाकी- टेस्ट क्र.५

गुणाकार - टेस्ट क्र.६

गुणाकार-आॅनलाईन टेस्ट क्र.७

नाणी व नोटा-आॅनलाईन टेस्ट क्र.८

मापन-आॅनलाईन टेस्ट क्र.९

मापन -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१०


इयत्ता तिसरी(गणित)- टेस्ट घटक- द्वितीय सत्र 

आकृतीबंध -आॅनलाईन टेस्ट क्र.११

आकृतीबंध -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१२

सममिती -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१३

बेरीज हातच्याची - टेस्ट क्र.१४

वजाबाकी हातच्याची - टेस्ट क्र.१५

गुणाकार  - टेस्ट क्र.१६

भागाकार-आॅनलाईन टेस्ट क्र.१७

कालमापन -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१८

दिनदर्शिका -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१९

अपूर्णांक -आॅनलाईन टेस्ट क्र.२०


आपली प्रतिक्रिया जरुर कळवा... प्रविण डाकरे