प्रथम सत्र अभ्यासक्रमावर आधारित 100 गुणांची प्रश्नमंजुषा कोण बनेल संकलित टॉपर? सोडवा.सर्व शाळांतील मुलांनी सहभागी व्हा. आकर्षक प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
संकलित टॉपर? प्रश्नमंजुषा   संकलित पेपर

Showing posts from September, 2016Show all
इयत्ता तिसरी (मराठी) ऑनलाईन टेस्ट क्र. १३
इयत्ता तिसरी (मराठी) ऑनलाईन टेस्ट क्र. १२
इयत्ता तिसरी (मराठी) ऑनलाईन टेस्ट क्र. ११
इयत्ता तिसरी (मराठी) ऑनलाईन टेस्ट क्र. १०
इयत्ता तिसरी (मराठी) ऑनलाईन टेस्ट क्र. ९
इयत्ता तिसरी (मराठी) ऑनलाईन टेस्ट क्र. ८
इयत्ता तिसरी (मराठी) ऑनलाईन टेस्ट क्र. ७
इयत्ता तिसरी (मराठी) ऑनलाईन टेस्ट क्र. ६
Video : Action Time - std.1st
मुलांनी व शिक्षकांनी कवितेच्या दिल्या पत्राद्वारे प्रतिक्रिया
ऑनलाईन टेस्ट - इयत्ता तिसरी
Self introduction in English -video
ऑनलाईन टेस्ट - तिसरी परिसर अभ्यास
इयत्ता तिसरी (परिसर अभ्यास) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. ४
इयत्ता तिसरी (परिसर अभ्यास) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. ५
इयत्ता तिसरी (परिसर अभ्यास) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३
इयत्ता तिसरी (परिसर अभ्यास) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. २
इयत्ता तिसरी (परिसर अभ्यास) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. १
ऑनलाईन टेस्ट -  तिसरी गणित
ऑनलाईन टेस्ट - तिसरी मराठी
Load More That is All