Wednesday, September 21, 2016

आॅनलाईन टेस्ट - इयत्ता तिसरी(विषय - गणित)

आॅनलाईन टेस्ट _इयत्ता तिसरी(गणित)
निर्मिती -  प्रविण डाकरे

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील प्रत्येक घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 

आता करुया आॅनलाईन स्टडी परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. माझा एक नवोपक्रम - आॅनलाईन टेस्ट.. आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल. खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल. आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.

इयत्ता तिसरी(गणित)- टेस्ट घटक- प्रथम सत्र 

भौमितिक आकृत्या-टेस्ट क्र.१

संख्याज्ञान-आॅनलाईन टेस्ट क्र.२

संख्याज्ञान-आॅनलाईन टेस्ट क्र.३

बेरीज/वजाबाकी- टेस्ट क्र.४

बेरीज/वजाबाकी- टेस्ट क्र.५

गुणाकार - टेस्ट क्र.६

गुणाकार-आॅनलाईन टेस्ट क्र.७

नाणी व नोटा-आॅनलाईन टेस्ट क्र.८

मापन-आॅनलाईन टेस्ट क्र.९

मापन -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१०


इयत्ता तिसरी(गणित)- टेस्ट घटक- द्वितीय सत्र 

आकृतीबंध -आॅनलाईन टेस्ट क्र.११

आकृतीबंध -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१२

सममिती -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१३

बेरीज हातच्याची - टेस्ट क्र.१४

वजाबाकी हातच्याची - टेस्ट क्र.१५

गुणाकार  - टेस्ट क्र.१६

भागाकार-आॅनलाईन टेस्ट क्र.१७

कालमापन -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१८

दिनदर्शिका -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१९

अपूर्णांक -आॅनलाईन टेस्ट क्र.२०


आपली प्रतिक्रिया जरुर कळवा... प्रविण डाकरे

No comments:

Post a Comment