ऑनलाईन टेस्ट - इयत्ता तिसरी(विषय - गणित)

ऑनलाईन टेस्ट _इयत्ता तिसरी(गणित)
निर्मिती -  प्रविण डाकरे, जयदिप डाकरे

टेस्ट सोडविण्यासाठी घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 

आता करुया ऑनलाईन स्टडी परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. माझा एक नवोपक्रम - ऑनलाईन टेस्ट.. आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल. खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल. आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या.


इयत्ता तिसरी(गणित)- टेस्ट घटक- प्रथम सत्र 

भौमितिक आकृत्या-टेस्ट क्र.१

संख्याज्ञान-ऑनलाईन टेस्ट क्र.२

संख्याज्ञान-ऑनलाईन टेस्ट क्र.३

बेरीज/वजाबाकी- टेस्ट क्र.४

बेरीज/वजाबाकी- टेस्ट क्र.५

गुणाकार - टेस्ट क्र.६

गुणाकार-ऑनलाईन टेस्ट क्र.७

नाणी व नोटा-ऑनलाईन टेस्ट क्र.८

मापन-ऑनलाईन टेस्ट क्र.९

मापन -ऑनलाईन टेस्ट क्र.१०


इयत्ता तिसरी(गणित)- टेस्ट घटक- द्वितीय सत्र 

आकृतीबंध -ऑनलाईन टेस्ट क्र.११

आकृतीबंध -ऑनलाईन टेस्ट क्र.१२

सममिती -ऑनलाईन टेस्ट क्र.१३

बेरीज हातच्याची - टेस्ट क्र.१४

वजाबाकी हातच्याची - टेस्ट क्र.१५

गुणाकार  - टेस्ट क्र.१६

भागाकार-ऑनलाईन टेस्ट क्र.१७

कालमापन -ऑनलाईन टेस्ट क्र.१८

दिनदर्शिका -ऑनलाईन टेस्ट क्र.१९

अपूर्णांक -ऑनलाईन टेस्ट क्र.२०


आपली प्रतिक्रिया जरुर कळवा...

Post a Comment

1 Comments