Wednesday, September 21, 2016

आॅनलाईन टेस्ट - इयत्ता तिसरी (विषय - मराठी)

आॅनलाईन टेस्ट _इयत्ता तिसरी(मराठी)
निर्मिती -  प्रविण डाकरे

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील प्रत्येक घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 

     आता करुया आॅनलाईन स्टडी.. परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. माझा एक नवोपक्रम - आॅनलाईन टेस्ट..आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल. खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा. घरी सराव होईल. आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या. 

इयत्ता तिसरी(मराठी)- टेस्ट घटक- प्रथम सत्र 

१. रानवेडी -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१

२.वासाची किंमत - आॅनलाईन टेस्ट क्र. २

 

३.पडघमवरती टिपरी पडली-आॅनलाईन टेस्ट क्र.३

 

४.पाणी किती खोल -आॅनलाईन टेस्ट क्र.४

 

५.एकदा गंमत झाली -आॅनलाईन टेस्ट क्र.५

 

६.हिक्के होक्के मरांग-आॅनलाईन टेस्ट क्र.६

  

७.मुग्धा लिहू लागली -आॅनलाईन टेस्ट क्र.७

 

८.ते अमर हुतात्मे झाले-आॅनलाईन टेस्ट क्र.८

 

९.शेरास सव्वाशे -आॅनलाईन टेस्ट क्र.९

१०.आमचा शब्दकोश-आॅनलाईन टेस्ट क्र.१०

 

११.स्वच्छतेचे प्रसारक -आॅनलाईन टेस्ट क्र.११

 

१२ . प्रवास कचऱ्याचा - आॅनलाईन टेस्ट क्र.१२

 

१३.प्रकाशातले तारे -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१३

 

१४. खजिनाशोध - आॅनलाईन टेस्ट क्र.१४इयत्ता तिसरी(मराठी)- टेस्ट घटक- द्वितीय सत्र 

१५. सुट्टीच्या दिवसांत -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१५

१६.सण आनंदाचा - आॅनलाईन टेस्ट क्र. १६

 

१७.रानपाखरा - आॅनलाईन टेस्ट क्र.१७

 

१८.मजेशीर होड्या -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१८

 

१९.सुगी -आॅनलाईन टेस्ट क्र.१९

 

२०.एक भारतीय संशोधक-आॅनलाईन टेस्ट क्र.२०

  

२१.दोस्त -आॅनलाईन टेस्ट क्र. २१

 

२२.मधमाशीने केली कमाल-आॅनलाईन टेस्टक्र.२२

 

२३.रमाई भि.आंबेडकर -आॅनलाईन टेस्ट क्र.२३

२४.ट्रॅफिकदादा -आॅनलाईन टेस्ट क्र.२४

 

२५.चित्रे -आॅनलाईन टेस्ट क्र.२५

 

२६.रोपटे - आॅनलाईन टेस्ट क्र.२६

 
आपली प्रतिक्रिया  जरुर कळवा.... प्रविण डाकरे

No comments:

Post a Comment