Saturday, September 24, 2016

आॅनलाईन टेस्ट-इयत्ता तिसरी(विषय-परिसर अभ्यास)

आॅनलाईन टेस्ट_इयत्ता तिसरी(परिसर अभ्यास)
निर्मिती -  प्रविण डाकरे

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील प्रत्येक घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 

     आता करुया आॅनलाईन स्टडी.. परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. माझा एक नवोपक्रम - आॅनलाईन टेस्ट..आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल. खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा. घरी सराव होईल. आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या. 

 तिसरी(परिसर अभ्यास)- टेस्ट घटक- प्रथम सत्र पर्यंत

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.१

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.२

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.३

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.४

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.५

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.६

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.७

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.८

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.९

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.१०

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.११

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.१२

तिसरी(परिसर अभ्यास)-आॅनलाईन टेस्ट क्र.१३


पुढील पाठावरील टेस्ट लवकरच...

No comments:

Post a Comment