सध्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या गणित विषयाच्या ऑनलाईन टेस्ट अपडेट होत आहेत.

Wednesday, September 28, 2016

मुलांनी व शिक्षकांनी कवितेच्या दिल्या पत्राद्वारे प्रतिक्रिया

सालेगाव ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली येथील इयत्ता पाचवीच्या मुलांनी आज व्हाॅट्सपवर पत्रे पाठवून मी गायलेल्या व संगीत दिलेल्या इयत्ता पाचवी कवितांबाबत आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या.सर्व मुलांना व गुरुमाऊलींना खूप धन्यवाद.. खुप आनंद झाला. माझ्या कविता महाराष्ट्रभर गाजत आहेत हे पत्रे वाचून मला पुन्हा प्रत्यय आला.. पत्रांची कोलाज इमेज खाली वाचा.. 

आदरणीय जालिंदर पाटील गुरुमाऊलींचे पत्र खाली वाचा 


No comments:

Post a Comment

Featured Post

दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. १७.वजाबाकीने कमी करूया

दुसरी प्रज्ञाशोध परीक्षा व घटक सरावाच्या दृष्टीने प्रस्तुत सराव टेस्ट खूप महत्त्वाची आहे. या प्रश्नपत्रिकेची अभ्यासपूर्ण निर्मिती केलेली ...

ऑनलाईन टेस्ट बाबत आपल्या प्रतिक्रिया वरील कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा.