सध्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या गणित विषयाच्या ऑनलाईन टेस्ट अपडेट होत आहेत.

Thursday, February 4, 2016

मराठी कविता - दुसरी


@ कविता गायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @

   मराठी कविता - इयत्ता  दुसरी   

 डाऊनलोड  करा 

      1. गवताचं पातं

           download            

      2. आनंदाने नाचुया

           download

      3. पावसा पावसा ये ये 

           download

      4. थेंबा थेंबा येतोस कोठून?

           download

      5. जाऊ फुलांच्या जगात         

           download

      6. महिने   

           download

      7. फुलपाखरे     

           download

      8. ध्वज उंच धरु

           download

      9. असे कसे

           download

    10. सुंदर  जग    

           download


No comments:

Post a Comment

Featured Post

दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. १७.वजाबाकीने कमी करूया

दुसरी प्रज्ञाशोध परीक्षा व घटक सरावाच्या दृष्टीने प्रस्तुत सराव टेस्ट खूप महत्त्वाची आहे. या प्रश्नपत्रिकेची अभ्यासपूर्ण निर्मिती केलेली ...

ऑनलाईन टेस्ट बाबत आपल्या प्रतिक्रिया वरील कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा.