Thursday, February 4, 2016

मराठी कविता - तिसरी


           @ कविता गायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @


        मराठी कविता - इयत्ता  तिसरी        

        डाऊनलोड करा      

      1. रानवेडी 

       download

      2. पडघमवरती टिपरी पडली

       download

      3. हिक्के होक्के मरांग

       download

      4. ते देशासाठी लढले

       download

      5. प्रकाशातले तारे तुम्ही      

       download

      6. सुट्टीच्या दिवसांत 

       download

      7. रानपाखरा

       download  

      8. सुगी

       download

      9. दोस्त 

       download

    10. ट्रॅफिकदादा     

       download

No comments:

Post a Comment