बीज - पहिली मराठी Mp3 कविता

इथं काय रुजतं ?

मातीखाली निजतं 

पाण्याने भिजतं,

इथं आहे इवलं

सुरेखसं बीज!

एवढासा कोंब

हळूच येईल वर,

सूर्य म्हणेल त्याला

माझा हात धर.
अंगाई गाणं

वारा गाईल त्याला,

झुलता झुलता

पानं येतील त्याला.
इवल्याशा रोपाचं

झाड होईल छान,

फुला – फळांनी

बहरेल रान.

- सुशील पगारिया  


Post a Comment

4 Comments

  1. ������������������������������������������������������������������������������������������������

    ReplyDelete