Sunday, July 10, 2016

10] अॅप- ज्ञानरचनावाद ढाणकेवाडी

10] ज्ञानरचनावाद - ढाणकेवाडी -अॅप

_अॅप Size- 8mb_

प्रस्तुत अॅपमधुन माझ्या शाळेचे ज्ञानरचनावाद डिझाईन फोटो मी रेखाटलेले, अरुण पवार सर व विशाल पेंटर यांनी डिझाईन केलेले फोटो पाहता येईल.हे फोटो तुम्हाला शेअर बटणने शेअर करता येईल.No comments:

Post a Comment