सध्या (आजचा अभ्यास - शाळापूर्व तयारी)उपक्रम अंतर्गत पहिली ते सातवी PDF अभ्यास अपडेट होत आहे.

Monday, July 11, 2016

12] अॅप - चला शिकुया अक्षरओळख

12] चला शिकुया अक्षरओळख  mp3 अॅप 

Size - 24mb

प्रस्तुत अॅप पहिलीसाठी व अप्रगत विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आहे.यात  मुळाक्षरे- स्वर व व्यंजन चा सराव इंटरैक्टीव्ह असून,उच्चारानुसार अक्षर व शब्द सराव,संगीतमय मुळाक्षरे व बाराखडी ऐकता येईल. फक्त ऑडिओ प्ले करा व सराव घ्या.इयत्ता पहिली व अप्रगत विद्यार्थ्यांना हे उपयुक्त अॅप आहे. 


No comments:

Post a Comment

Featured Post

दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. १७.वजाबाकीने कमी करूया

दुसरी प्रज्ञाशोध परीक्षा व घटक सरावाच्या दृष्टीने प्रस्तुत सराव टेस्ट खूप महत्त्वाची आहे. या प्रश्नपत्रिकेची अभ्यासपूर्ण निर्मिती केलेली ...

Popular Posts

ऑनलाईन टेस्ट बाबत आपल्या प्रतिक्रिया वरील कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा.