प्रथम सत्र अभ्यासक्रमावर आधारित 100 गुणांची प्रश्नमंजुषा कोण बनेल संकलित टॉपर? सोडवा.सर्व शाळांतील मुलांनी सहभागी व्हा. आकर्षक प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
संकलित टॉपर? प्रश्नमंजुषा   संकलित पेपर

Online Test - दुसरी गणित

ऑनलाईन टेस्ट - इयत्ता दुसरी (गणित)

टेस्ट सोडविण्यासाठी घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 


इयत्ता दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट 

आता करुया ऑनलाईन स्टडी..परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. आमचा एक नवोपक्रम - ऑनलाईन टेस्ट..आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल.खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा. घरी सराव होईल.आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या..आपला सराव नक्कीच होईल अशी आम्हाला खात्री वाटते. 
 

दुसरी गणित - प्रथम सत्र 

 घटकाचे नाव  टेस्ट लिंक 
 १. चला शोधूया वेगवेगळे 
आकार
२.चला हाताळूया भौमितिक
आकार 
इथे क्लिक करा
३. गंमत रेषेची 
इथे क्लिक करा
४. चला ओळखूया भौमितिक 
आकृत्या
इथे क्लिक करा
५. संख्यांच्या जगात
इथे क्लिक करा
६. संख्या वाचू - लिहूया  
इथे क्लिक करा
७. गट करून मोजणी
इथे क्लिक करा
८.चित्रात दाखवलेली संख्या
इथे क्लिक करा
९.स्थानिक किंमत म्हणजे 
काय?
इथे क्लिक करा
१०.संख्येचे विस्तारित रूप
इथे क्लिक करा
११.टप्प्याने संख्या मोजुया
इथे क्लिक करा
१२.बेरजेची गंमत
इथे क्लिक करा
१३.बेरीज पुढे मोजून 
इथे क्लिक करा
१४. बेरीज- बिनहातच्याची 
इथे क्लिक करा
१५.शून्याची बेरीज व 
वजाबाकी
इथे क्लिक करा
१६.गोष्टीतील बेरीज-१
इथे क्लिक करा
१७.वजाबाकीने कमी करूया
इथे क्लिक करा
१८.बेरीज - वजाबाकीची जोडी
इथे क्लिक करा
१९.गोष्टीतील वजाबाकी

इथे क्लिक करा
२०. वर्षाचे महिने बारा

इथे क्लिक करा

दुसरी गणित - द्वितीय सत्र 

 घटकाचे नाव  टेस्ट लिंक 
 २१.संख्यांचा लहान-मोठेपणा
  इथे क्लिक करा  
 २२.संख्येचे शेजारी,लगतची,
मागची व पुढची संख्या
इथे क्लिक करा
२३.संख्यांचा चढता व उतरता क्रम 
इथे क्लिक करा
२४. चला, संख्या तयार 
करूया
इथे क्लिक करा
२५.संख्यावाचक(मूल्यवाचक)
क्रमवाचक शब्द 
इथे क्लिक करा
२६.मिळवू चित्रातून माहिती
इथे क्लिक करा
२७.खास बेरीज, हातच्याची
इथे क्लिक करा
२८.गोष्टीतील बेरीज-२
इथे क्लिक करा
२९.वजाबाकीसाठी दशक 
सुटा करू
इथे क्लिक करा
३०.ओळखूया, नाणी नोटा
इथे क्लिक करा
३१.लांबी मोजूया
इथे क्लिक करा
३२.वजन करुया
इथे क्लिक करा
३३. धारकता मोजुया 

इथे क्लिक करा
३४. माहितीचे व्यवस्थापन
इथे क्लिक करा
३५. आकृतीबंध
इथे क्लिक करा
३६. गुणाकार पूर्वतयारी
इथे क्लिक करा
३७. पाढे तयार करुया
इथे क्लिक करा
३८. गोष्टीतील गणित
इथे क्लिक करा

दुसरीच्या इतर विषयांच्या टेस्ट सोडविण्यासाठी इथे क्लिक करा.

इतर लिंक
इयत्ता पहिली - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता तिसरी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता चौथी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता पाचवी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता सहावी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता सातवी - ऑनलाईन टेस्ट 

Post a Comment

3 Comments

आपल्या कमेंट चे स्वागत आहे.