>>
Loading...

समूहगीत - आनंदाचे गाणे


चला चला , गाऊ चला
चला चला , गाऊ चला , आनंदाचे गाणे (2)
आनंदाचे गाणे गाऊ , आनंदाचे गाणे (2) || धृ ||

फुलपाखरांचे पंख घेऊनी,
उडू बागडू धुंद होऊनी,
फुलपाखरांचे पंख घेऊनी,
उडू बागडू धुंद होऊनी,
वाऱ्यासंगे , नाचू चला
वाऱ्यासंगे , नाचू चला, छेडूया तऱ्हाणे(2)
आनंदाचे गाणे गाऊ , आनंदाचे गाणे (2) || 1 ||

फुलाफुलांचे रंग घेऊया,
झाडे जशी उंच तसे उंच होऊया,
फुलाफुलांचे रंग घेऊया,
झाडे जशी उंच तसे उंच होऊया,
हिरवे हिरवे, रान सारे
हिरवे हिरवे, रान सारे, हिरवी हिरवी पाने(2)  
आनंदाचे गाणे गाऊ , आनंदाचे गाणे (2) || 2 ||

आभाळात काहीतरी नवे पाहूया,
नवे नवे पाहताना नवे शोधूया,
आभाळात काहीतरी नवे पाहूया,
नवे नवे पाहताना नवे शोधूया,
गीत नवे , शब्द नवे
गीत नवे , शब्द नवे गाऊया नव्याने(2)  
 आनंदाचे गाणे गाऊ , आनंदाचे गाणे (2) || 3 ||

चला चला , गाऊ चला
चला चला , गाऊ चला , आनंदाचे गाणे (2)
आनंदाचे गाणे गाऊ , आनंदाचे गाणे (3)


गीत व संगीत – अच्युत ठाकूर

 संगीतानं माणसाच्या मनाचा वेध घेता येतो.माणसाच्या जडणघडणीत गाण्याचा महत्वाचा वाटा असतो.लहानपणी होणारे संस्कार पुढे आयुष्यभर त्याला सन्मार्गावर चालण्याची प्रेरणा देत असतात.
       बालकांच्यामध्ये लहानपणापासुनच विविध संस्कारांचं बीजारोपण व्हावं; शाळांमध्ये बालसुलभ वातावरण तयार होऊन मुलं शाळेत रमावीत; बालकांना योग्य ती स्वरलिपी,योग्य तो आवाज, योग्य तो चढउतार यांचे मार्गदर्शन मिळावे याकरिता "महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद तथा  विद्या परिषद पूणे " यांनी 15 निवडक गितांची रचना "गीतावली" या नावाने तयार केली आहे.
     हे बनवताना या विद्यापरिषदेचे संचालक श्री. नामदेवराव जरग यांची प्रेरणा,  विद्या परिषदेच्या कलाकारांचे योगदान तसेच बालचित्रवाणी अधिकारी व कर्मचारी यांचे सहकार्य लाभले आहे..या सर्वांना साष्टांग दंडवत. प्रस्तुत गीतेे आपल्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न... 

समूहगीत - धोय धोय पाऊस

Post a Comment

1 Comments