Tuesday, August 23, 2016

इयत्ता तिसरी - नमुना आकारिक चाचणी क्र.1

नमस्कार.. मी प्रविण डाकरे... आकारिक चाचणी नमुना पेपर आकर्षक मांडणीत तयार केलेले आहेत. आपल्याला नक्की आवडतील. 

इयत्ता तिसरी प्रथम सत्र नमुना आकारिक चाचणी क्र -1

भाषा

गणित 


परिसर अभ्यास 


ENGLISH 


No comments:

Post a Comment