Tuesday, July 12, 2016

शैक्षणिक अॅप्सचे बाबत प्रतिक्रिया


SCERT पुणे चे शिक्षण संचालक आदरणीय नांदेडेजी साहेबांच्या हस्ते मेलद्वारे  13 अॅप्स चे अनावरण
SCERT पुणे चे माजी शिक्षण उपसंचालक आदरणीय प्रदीपजी मोरे साहेब यांची प्रतिक्रिया

मा.वैशाली जामदार मॅडम.MSCERT पूणे यांची प्रतिक्रिया 
मा.गटशिक्षणाधिकारी मंद्रुपकर साहेबांना अॅपचे प्रॅक्टिकली सादरीकरण करताना(पं.स.शिराळा)

मा.निशादेवी वाघमोडेसो मॅडम-प्राथ.शिक्षणाधिकारी(सांगली)- यांची  प्रतिक्रिया

विस्ताराधिकारी मेल मार्गदर्शक - स्वाती स्वामी मॅडम
मा.एच.बी.घोडेसो केंद्रप्रमुख-पणुंब्रे वारुण(शिराळा) यांची मेलद्वारे प्रतिक्रिया

माझे मार्गदर्शक आदरणीय भुषण कुलकर्णी सरांची प्रतिक्रिया
माझे बंधु - जयदीप डाकरे

माझे सहकारी शिक्षक- अरुण पवार सर

मेल गृप प्रमुख - मधुकर माळी सर- सोलापूर 

No comments:

Post a Comment