Monday, May 23, 2016

ZP शाळा गुणवत्ता गीत

आज माझ्या लग्नाचा वाढदिवस. .या औचित्याने ...

खालील गीत Mp3 डाऊनलोड करा - download

 आपल्या शाळेची महती .... (चालं- झिंगाट )
हे गीत  लिहीणारे गीतकार  माहीत नाही. . त्यांना  खूप  धन्यवाद. ..त्यांचे नाव समजल्यास मला अवश्य कळवा. .

गुणवत्ता गीत 

अरं उरात होतय धडधड , शाळा गावात रं आली ,
सर्व शिक्षा अभियानान पोरं शिकून हुशार झाली ;
आता अधीर झालो या , नको उशीर कराया,
अन फ्यूचर साठी खाजगी सोडून zpत  आलोया,
पोरं उडतयं बुंगाट , पळतय चिंगाट , शाळा रंगात न्हालिया .......
झालंय झिंग झिंग झिंगाट .... झिंग

आता उताविळ झालो हलक , पाठी दफतर बांधल,
तुझ्या नावाचं गं गुणगाण समद्या गावांन गाईलं,
उड्या मारत आलोया, छाती ताणून आलो या ,
अन् खेळत सारं टेन्शन इसरून पूढं गेलोया !
समद्या पोरांत zp चेचं जोरात , रंगांत आलेया,
झालयं झिंग झिंग झिग झिंगाट ......

समद्या गावाला रं वाटे माझ्या शाळेची नवलाई ,
पोरं zp च्याच शाळेत घाला , करू नका हो कुचराई ,
शाळा भरात आलिया , सर दारात आलेयात,
देऊन फुकाट प्रवेश , भारी गणवेश चढवून आलोया,
अरं ढिंगच्यांग जोरात , भाताची परात खाऊन आलोया,
झालंय झिंग झिंग झिंगाट .........

No comments:

Post a Comment