Saturday, May 28, 2016

लेझीम व्हिडिओ - भाग नववा

लेझीम व्हिडिओ छोटे भाग  - जंपींग डंपिंग 


महाराष्ट्रात प्रथमच एक शिक्षक लेझीम व्हिडिओ भाग करुन प्रसारित करतोय..
प्रस्तुत  लेझीम  व्हिडिओ  भाग मुले आनंदाने  खेळतात. जरुर डाऊनलोड करा व मुलांचा सराव घ्या. .
- प्रwin डाकरे

लेझीम भाग - नववा  

No comments:

Post a Comment