ब्लॉग डिझाईन - HTML इफेक्टसह

                 @  ब्लॉग  बनवू सुंदर  @

  @ HTML  चा वापर करून  टेक्स्ट  इफेक्ट देणे  - हलणारी अक्षरे @

          फक्त  खालील  सुचनेनुसार प्रोसेस  करा-

 ■ सुचना - 

                    खाली अक्षरांना  हलणारे  इफेक्ट  कसे द्यायचे  याबाबत  सोपे व जास्तीत जास्त  वापर  होणारे चार इफेक्ट  दिलेले आहेत.  हे इफेक्ट  ब्लॉग वर  अॅड केल्यावर  आकर्षक  ब्लाॅगरचना दिसते. 

         खाली प्रत्येक  इफेक्ट  व त्याचा कोड दिलेला आहे.  आपण  हा इफेक्ट  आपल्या  ब्लॉगवर  Page  किंवा  Post  मध्ये  अॅड  करु  शकतो.  

          सर्वप्रथम  जो इफेक्ट  द्यायचा आहे , त्याचा कोड copy करा. तो तुमच्या  colour  note किंवा  कोणत्याही  ठिकाणी  paste  करून  त्याठिकाणी Edit  करा. 

            edit  करताना 'गुरुमाऊली ' या शब्दाच्या  ठिकाणी  फक्त तुमचा मेसेज  जो असेल तो टाईप  करा.  तुम्ही  जो मेसेज  टाईप  केला आहे,  त्या मेसेजलाच  running  effect  दिसुन  येतो. 

             तयार  केलेला मेसेज  copy  करा. ज्या page  ला  अथवा  post ला  इफेक्ट  द्यायचा आहे , ते पेज ओपन करा. त्यामध्ये  compose  च्या  बाजुला HTML ला क्लिक करा.  त्यामध्ये  तुम्ही  बनवलेला मेसेज  paste  करा. वरील  Publish बटणवर क्लिक करा.  इफेक्ट  तयार  होईल.  


1. हलणारी अक्षरे(running text ) : डावीकडून उजवीकडे 

● इफेक्ट  पहा-

गुरुमाऊली


● कोड ( code ) -

<marquee behavior="scroll" direction="right ">  गुरुमाऊली  </marquee>


2. हलणारी अक्षरे ( running text ) : उजवीकडून डावीकडे 

● इफेक्ट (effect) -


गुरुमाऊली


●कोड(code ) -


<marquee behavior="scroll" direction="left">  गुरुमाऊली  </marquee>


3. हलणारी अक्षरे(running text ) : खालुन वर


● इफेक्ट ( effect ) -


गुरुमाऊली


● कोड ( code ) -

 <marquee behavior="scroll" direction="up">  गुरुमाऊली  </marquee>

4. हलणारी अक्षरे ( running text ) : वरुन  खाली 


● इफेक्ट ( effect ) -गुरुमाऊली


● कोड ( code ) -

<marquee behavior="scroll" direction="down">  गुरुमाऊली  </marquee> 

 

                   

   ■ HTML ने इमेज  (image ) ला इफेक्ट  देणे  ■


   ■ सुचना - 

                       post किंवा  page  मधील इमेज  ला हलणारे  इफेक्ट  देणे  सोपे  आहे. . पुढील  प्रोसेस  करा....

                           सर्वप्रथम  compose  मध्ये  असताना  image  च्या  आयकॉन  वर क्लिक करून  इमेज  घ्या. इमेज  लोड झाल्यावर  त्या इमेजला आपल्याला  इफेक्ट  द्यायचा आहे. 

                              खाली  कोड दिलेले आहेत. . त्यातील  कोडचा पहिला  भाग म्हणजे  (इमेज च्या वरील)   हा  html ला क्लिक केल्यावर  त्याच्यात जो कोड तयार  आहे त्याच्या  सुरवातीला  पेस्ट  करा... त्यानंतर कोडचा दुसरा भाग (इमेज च्या  खालील )  सर्व कोड च्या  शेवटी  पेस्ट  करा  व सेव्ह करा. .... इफेक्ट तयार होईल. .
 1.इमेज - डावीकडून उजवीकडे  हलणारी ~


   ● कोड ( code ) -

 <marquee behavior="scroll" direction="right">

इमेज  

</marquee>

  2 . इमेज - उजवीकडून डावीकडे  हलणारी ~


● कोड ( code ) -

<marquee behavior="scroll" direction="left">

 इमेज 

 </marquee>

  3. इमेज - खालुन वर हलणारी ~ 


● कोड ( code ) - 

<marquee behavior="scroll" direction="up"> 

 इमेज  

 </marquee>

  4. इमेज - वरुन खाली हलणारी ~


● कोड ( code ) - 

<marquee behavior="scroll" direction="down"> 

इमेज  

 </marquee>

5. इमेज- डाव्या व उजव्या बाजूला  सरकणारी(alternate ) ~


● कोड ( code ) -

<marquee behavior="alternate">

इमेज 

</marquee>


 
No comments:

Post a Comment