Online Test - पहिली मराठी

ऑनलाईन टेस्ट _इयत्ता पहिली(मराठी)
निर्मिती -  प्रविण डाकरे, जयदिप डाकरे

टेस्ट सोडविण्यासाठी घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 


     आता करुया ऑनलाईन स्टडी.. परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. आमचा एक नवोपक्रम - ऑनलाईन टेस्ट..आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल. खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा. घरी सराव होईल. आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या. 

इयत्ता पहिली(मराठी)- टेस्ट घटक 

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१ (पान नं.१ते२)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२ (पान नं.३ते७)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.३ (पान नं.८ते१०)

ऑनलाईन टेस्ट क्र.४ (पान नं.११ते१३)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.५ (पान नं.१४ते१५)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.६ (पान नं.१६ते१८)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.७ (पान नं.१९ते२०)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.८ (पान नं.२१ते२२)

ऑनलाईन टेस्ट क्र.९ (पान नं.२३ते२५)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.१० (पान नं.२६ते२८)


ऑनलाईन टेस्ट क्र.११ (पान नं.२९ते३०)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.१२ (पान नं.३१ते३२)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.१३ (पान नं.३३)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.१४ (पान नं.३४ते३५)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१५ (पान नं.३६ते३७)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.१६ (पान नं.३७ते३९)

ऑनलाईन टेस्ट क्र.१७ (पान नं.४०ते४१)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.१८ (पान नं.४२ते४३)


ऑनलाईन टेस्ट क्र.१९ (पान नं.४४ते४५)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.२० (पान नं.४६ते४७)ऑनलाइन टेस्ट क्र.२१ (पान नं.४८ते५०)

ऑनलाईन टेस्ट क्र.२२ (पान नं.५१ते५२)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.२३ (पान नं.५३ते५४)


ऑनलाईन टेस्ट क्र.२४ (पान नं.५५ते५६)


ऑनलाईन टेस्ट क्र.२५ (पान नं.५७)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२६ (पान नं.५८ते६०)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.२७ (पान नं.६१ते६२)

ऑनलाईन टेस्ट क्र.२८ (पान नं.६३ते६४)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.२९ (पान नं.६५ते६६)


ऑनलाईन टेस्ट क्र.३० (पान नं.६७ते६८)ऑनलाईन टेस्ट क्र.३१ (पान नं.६९ते७०)ऑनलाईन टेस्ट क्र.३२ (पान नं.७१)

ऑनलाईन टेस्ट क्र.३३ (पान नं.७२)


ऑनलाईन टेस्ट क्र.३४ (पान नं.७३ते७६)

सर्व घटक समाविष्ट केलेले आहेत...

Post a Comment

11 Comments

  1. अतिशय सुंदररित्या बनवलेले आहे. मुलं आनंद घेत आहेत अश्या टेस्ट ची.पालकांना बाजूला बसावे लागत आहे, प्रश्न वाचून समजून सांगण्यासाठी.... काही हरकत नाही.
    लाख लाख शुभेच्छा!
    मराठी शिक्षक ही कमी पडू शकत नाही याचे आदर्श उदाहरण.
    मराठी शाळांना उज्ज्वल भवितव्यासाठी खूप शुभेच्छा!

    ReplyDelete