>>
Loading...

Online Test - चौथी प.अभ्यास 1

ऑनलाईन टेस्ट - चौथी (प.अभ्यास-१)

टेस्ट सोडविण्यासाठी घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 


इयत्ता चौथी प.अभ्यास - १ ऑनलाईन टेस्ट 

आता करुया ऑनलाईन स्टडी..परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. आमचा एक नवोपक्रम - ऑनलाईन टेस्ट..आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल.खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा. घरी सराव होईल.आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या..आपला सराव नक्कीच होईल अशी आम्हाला खात्री वाटते. 
 

चौथी प.अभ्यास १ - प्रथम सत्र 

 घटकाचे नाव  टेस्ट लिंक 

 १. प्राण्यांचा जीवनक्रम

  इथे क्लिक करा  

२. सजीवांचे परस्परांशी नाते

इथे क्लिक करा

३. साठवण पाण्याची

इथे क्लिक करा

४. पिण्याचे पाणी 

इथे क्लिक करा

५. घरोघरी पाणी

इथे क्लिक करा

६. अन्नातील विविधता 

इथे क्लिक करा

७. आहाराची पौष्टिकता 

इथे क्लिक करा

८. मोलाचे अन्न 

इथे क्लिक करा

९. हवा 

इथे क्लिक करा

१०. वस्त्र 

इथे क्लिक करा

११. पाहू तरी शरीराच्या आत 

इथे क्लिक करा

१२. छोटे आजार,घरगुती उपचार

इथे क्लिक करा


चौथी प.अभ्यास २ - द्वितीय सत्र 

 घटकाचे नाव  टेस्ट लिंक 

 १३. दिशा व नकाशा 

  इथे क्लिक करा  

 १४. नकाशा आणि खुणा 

इथे क्लिक करा

१५. माझा जिल्हा माझे राज्य 

इथे क्लिक करा

१६. दिवस व रात्र 

इथे क्लिक करा

१७. माझी जडणघडण

इथे क्लिक करा

१८. कुटुंब आणि शेजारात

होत असलेले बदल 

इथे क्लिक करा

१९. माझी आनंददायी शाळा 

इथे क्लिक करा

२०. माझी जबाबदारी आणि 

संवेदनशीलता 

इथे क्लिक करा

२१. समूहजीवनासाठी व्यवस्थापन 

इथे क्लिक करा

२२. वाहतूक व संदेशवहन 

इथे क्लिक करा

२३. नैसर्गिक आपत्ती 

इथे क्लिक करा

२४. आपण परिसर धोक्यात

आणत आहोत का?

इथे क्लिक करा


चौथीच्या इतर विषयांच्या टेस्ट सोडविण्यासाठी इथे क्लिक करा.

इतर लिंक
इयत्ता पहिली - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता दुसरी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता तिसरी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता पाचवी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता सहावी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता सातवी - ऑनलाईन टेस्ट 

Post a Comment

0 Comments