Showing posts from December, 2020Show all
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले- निबंध
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले-भाषण -1
घटक ८. मौर्य साम्राज्यानंतरची राज्ये (सहावी इतिहास)
१८. बहुमोल जीवन (सहावी मराठी)
चौथी गणित ऑनलाईन टेस्ट-मापन-1
चौथी गणित ऑनलाईन टेस्ट- अपूर्णांक -2
१७. माझी जडणघडण (चौथी प.अभ्यास-भाग १)
१६. दिवस आणि रात्र (चौथी प.अभ्यास-भाग १)
१५. माझा जिल्हा माझे राज्य (चौथी प.अभ्यास-भाग १)
१४. गड आला पण सिंह गेला(चौथी प.अभ्यास-भाग २)
१७. दुखणं बोटभर (सहावी मराठी)
घटक ४. मूलभूत हक्क भाग-१ (सातवी नागरिकशास्त्र)
१६. सफर मेट्रोची (सहावी मराठी)
चौथी गणित ऑनलाईन टेस्ट- अपूर्णांक -1
एक लाईक आमच्या गुरुंच्या कलेसाठी..
शिक्षण सेवक पदभरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा
घटक ७. मौर्यकालीन भारत (सहावी इतिहास)
१५. बालसभा (सहावी मराठी)
पाचवी गणित ऑनलाईन टेस्ट-विभाज्य आणि विभाजक(भाग२)
१३. बादशाहाच्या हातावर तुरी दिल्या(चौथी प.अभ्यास-भाग २)
चौथी गणित ऑनलाईन टेस्ट- शाब्दिक उदाहरणे (मिश्र उदाहरणे)
७ कोटीचे ZP गुरुजी -आमचे मित्र श्री.रणजितसिंह डिसले
Load More That is All