>>
Loading...
Showing posts from September, 2020Show all
घटक ५. स्वराज्यस्थापना (सातवी इतिहास)
घटक ४. शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र (सातवी इतिहास)
घटक ५. प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह (सहावी इतिहास)
घटक ६. थोरांची ओळख -डॉ. खानखोजे(सातवी मराठी)
घटक 4. वैदिक संस्कृती (सहावी इतिहास)
घटक ५. भांड्यांच्या दुनियेत (सातवी मराठी)
घटक ४. श्रावणमास (सातवी मराठी)
घटक ३. हडप्पा संस्कृती (सहावी इतिहास)
घटक 5. मानवाची वाटचाल (पाचवी प.अभ्यास-2)
घटक 4. उत्क्रांती (पाचवी प.अभ्यास 2)
घटक 3. पृथ्वीवरील सजीव (पाचवी प.अभ्यास-2)
घटक 2. इतिहास आणि कालसंकल्पना (पाचवी प.अभ्यास-2)
घटक 1. इतिहास म्हणजे काय? (पाचवी प.अभ्यास-2)
घटक २. इतिहासाची साधने (सहावी इतिहास)
घटक २. संविधानाची उद्देशिका(सातवी नागरिकशास्त्र)
घटक १. भारतीय उपखंड आणि इतिहास (सहावी इतिहास)
घटक १. आपले समाजजीवन (सहावी नागरिकशास्त्र)
घटक ३.तोडणी (सातवी मराठी)
घटक २. स्वप्नं विकणारा माणूस (सातवी मराठी)
घटक १. जय जय महाराष्ट्र माझा (सातवी मराठी)
आकारिक सराव चाचणी प्रश्नमंजुषा स्वरूपात
६. अन्नातील विविधता (चौथी प.अभ्यास-भाग १)
९. प्रतापगडावरील पराक्रम (चौथी प.अभ्यास-भाग २)
८. स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त (चौथी प.अभ्यास-भाग २)
७. स्वराज्याचे तोरण बांधले(चौथी प.अभ्यास-भाग २)
६. स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा (चौथी प.अभ्यास-भाग २)
Load More That is All