Showing posts from August, 2020Show all
चौथी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. ८. वजाबाकी(भाग 1)
घटक ५. कुटुंबातील मुल्ये (पाचवी प.अभ्यास क्र.१)
घटक ४. पर्यावरणाचे संतुलन (पाचवी प.अभ्यास क्र.१)
घटक ३. पृथ्वी आणि जीवसृष्टी (पाचवी प.अभ्यास क्र.१)
घटक २. पृथ्वीचे फिरणे (पाचवी प.अभ्यास क्र.१)
घटक १. आपली पृथ्वी-आपली सूर्यमाला (पाचवी प.अभ्यास क्र.१)
३. डॉ. कलाम यांचे बालपण (सहावी मराठी)
२. सायकल म्हणते, मी आहे ना! (सहावी मराठी)
१. बलसागर भारत होवो (सहावी मराठी)
घटक १. आपल्या संविधानाची ओळख(सातवी नागरिकशास्त्र)
घटक ३. धार्मिक समन्वय (सातवी इतिहास)
घटक २. शिवपूर्वकालीन भारत (सातवी इतिहास)
घटक १. इतिहासाची साधने(सातवी इतिहास)
पाचवी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. ५. बेरीज व वजाबाकी(भाग १)
चौथी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. ७. बेरीज(भाग 2)
घटक.१३.अन्न टिकवण्याच्या पद्धती(पाचवी प.अभ्यास १)
इयत्ता चौथी - इंग्रजी व्हिडिओ
चौथी गणित ऑनलाइन टेस्ट क्र.६. बेरीज (भाग 1)
५. घरोघरी पाणी (चौथी प.अभ्यास-भाग १)
४. पिण्याचे पाणी (चौथी प.अभ्यास-भाग १)
३. साठवण पाण्याची (चौथी प.अभ्यास-भाग १)
Load More That is All