Tuesday, January 15, 2019

आकारिक चाचणी क्र.२ (सत्र दुसरे) २०१९

अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित इयत्ता पहिली ते चौथी प्रश्नपत्रिका - आकारिक चाचणी क्र.२ (सत्र दुसरे) डाऊनलोड करण्यासाठी गुरुमाऊली अॅपवर उपलब्ध आहेत. हे अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा 

 1 comment: