प्रमाणपत्रे डाऊनलोड साठी उपलब्ध वाचन प्रेरणा दिन सामान्यज्ञान प्रश्नमंजुषा प्रमाणपत्रे डाऊनलोड करा. संकलित नमुना पेपर अपडेट होत आहेत.
प्रमाणपत्र डाऊनलोड लिंक   संकलित पेपर

Online Test - तिसरी इंग्रजी

ऑनलाईन टेस्ट - तिसरी इंग्रजी

टेस्ट सोडविण्यासाठी घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 


इयत्ता तिसरी इंग्रजी ऑनलाईन टेस्ट 

आता करुया ऑनलाईन स्टडी..परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. आमचा एक नवोपक्रम - ऑनलाईन टेस्ट..आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल.खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा. घरी सराव होईल.आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या..आपला सराव नक्कीच होईल अशी आम्हाला खात्री वाटते. 
 

तिसरी इंग्रजी - प्रथम सत्र 

 घटकाचे नाव  टेस्ट लिंक 

Play Time

  इथे क्लिक करा  

Revision-1

इथे क्लिक करा

A Guessing Game

इथे क्लिक करा

Revision-2

इथे क्लिक करा

Spot the letter!

इथे क्लिक करा

b-c-p-t

इथे क्लिक करा

Priya in the Village -1

इथे क्लिक करा

Riya in the City-1

इथे क्लिक करा

Priya in the Village -2

इथे क्लिक करा

Riya in the City-2

इथे क्लिक करा

d-f-m-n

इथे क्लिक करा

More or Less

इथे क्लिक करा

Days of the Week

इथे क्लिक करा

Who are you ?

इथे क्लिक करा

Revision-3

इथे क्लिक करा

Can you... ?

इथे क्लिक करा

Strings of Actions

इथे क्लिक करा

a-e-i

इथे क्लिक करा

o-u

इथे क्लिक करा

Apples and Bananas

इथे क्लिक करा

We can read and write ! 1

इथे क्लिक करा

Action Time-1

इथे क्लिक करा

Let’s speak.

इथे क्लिक करा

h-l-r-s

इथे क्लिक करा

We can read and write ! 2

इथे क्लिक करा

Please help !

इथे क्लिक करा

We are all together!

इथे क्लिक करा

Plant Magic

इथे क्लिक करा

Action Time -2

इथे क्लिक करा

g-j-k-q

इथे क्लिक करा

Words and Puzzles

इथे क्लिक करा

We have something

in our mind

इथे क्लिक करा

Kind Kondiba

इथे क्लिक करा

v-w

इथे क्लिक करा

x-y-z

इथे क्लिक करा

An Alphabet Song

इथे क्लिक करा

Opposites

इथे क्लिक करा


तिसरी इंग्रजी - द्वितीय सत्र 

 घटकाचे नाव  टेस्ट लिंक 

Three Little Kittens

  इथे क्लिक करा  

Riddles

इथे क्लिक करा

Capital Letters-1

इथे क्लिक करा

Capital Letters-2

इथे क्लिक करा

Lots to Do with Letters

इथे क्लिक करा

Mix a Pancake

इथे क्लिक करा

Banana Delight

इथे क्लिक करा

Action Words

इथे क्लिक करा

The Sun and the Wind

इथे क्लिक करा

Weather Words

इथे क्लिक करा

Mottos

इथे क्लिक करा

Mary had a little lamb.

इथे क्लिक करा

Map Reading

इथे क्लिक करा

Travel Manners

इथे क्लिक करा

The Best Person in Town

इथे क्लिक करा

Spelling Fun

इथे क्लिक करा

My mobile is ringing.

इथे क्लिक करा

A Lovely Bird in the Garden

इथे क्लिक करा

Let’s speak.

इथे क्लिक करा

Matching Parts

इथे क्लिक करा

Messages

इथे क्लिक करा

Guess the words.

इथे क्लिक करा

In the World of Letters

इथे क्लिक करा

Rahim and his Camel

इथे क्लिक करा

Faces and Feelings

इथे क्लिक करा

Amit feels like this.

इथे क्लिक करा

Find a friend !

इथे क्लिक करा

Let’s speak.

इथे क्लिक करा

Speak or Pass

इथे क्लिक करा

A Lot of Work to Do

इथे क्लिक करा

See you, later...

इथे क्लिक करातिसरीच्या इतर विषयांच्या टेस्ट सोडविण्यासाठी इथे क्लिक करा.

इतर लिंक
इयत्ता पहिली - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता दुसरी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता चौथी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता पाचवी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता सहावी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता सातवी - ऑनलाईन टेस्ट 

Post a Comment

0 Comments