Friday, May 5, 2017

व्हिडिओ निर्मिती कार्यशाळा - पेठ (सांगली)

शैक्षणिक व्हिडिओ निर्मिती कार्यशाळा पेठ जि. सांगली येथे उत्साहात पार पडली . तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून मा. भुषण कुलकर्णी सर व टेक्निकल सपोर्ट श्री. एकनाथ कोरे सर यांचे उत्तम मार्गदर्शन लाभले. कार्यशाळेची झलक पहा व्हिडिओ स्वरूपात...

No comments:

Post a Comment