द्वितीय सत्र - आकारिक चाचणी नमुना पेपर

नमस्कार.. मी प्रविण डाकरे... आकारिक चाचणी क्र. 2 चे नमुना पेपर आकर्षक मांडणीत तयार केलेले आहेत. आपल्याला नक्की आवडतील. 

इयत्ता पहिली द्वितीय सत्र नमुना आकारिक चाचणी क्र -2

भाषा

गणित 

  

इयत्ता तिसरी द्वितीय सत्र नमुना आकारिक चाचणी क्र -2

गणित 


Post a Comment

0 Comments