Tuesday, October 11, 2016

इयत्ता चौथी - संकलित मूल्यमापन नमुना प्रश्नपत्रिका (प्रथम सत्र)


नमस्कार.. मी प्रविण डाकरे... संकलित प्रश्नपत्रिका नमुना पेपर(प्रथम सत्र)  मुलांच्या सरावासाठी आकर्षक मांडणीत तयार केलेले आहेत. आपल्याला नक्की आवडतील . एका क्लिक वर डाऊनलोड करा.  

इयत्ता चौथी प्रथम सत्र संकलित नमुना प्रश्नपत्रिका

भाषा

गणित इंग्रजी 


परिसर अभ्यास 


वरील प्रश्नपत्रिका स्वनिर्मित असून कोणत्याही ब्लॉगवर ठेवता येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

No comments:

Post a Comment