Saturday, August 20, 2016

आकारिक नमुना चाचणी(प्रथम सत्र)

नमस्कार.. मी प्रविण डाकरे... आकारिक चाचणी नमुना पेपर आकर्षक मांडणीत तयार केलेले आहेत. आपल्याला नक्की आवडतील. 

इयत्ता पहिली प्रथम सत्र नमुना आकारिक चाचणी क्र -1

भाषा

गणित 


पुढील इयत्तांचे पेपर लवकरच... 

No comments:

Post a Comment