Saturday, June 18, 2016

मराठी कविता - पाचवी

स्वनिर्मित चालीतील कविता - पाचवी


 मराठी कविता -5 वी Mp3 : निर्मिती - श्री. प्रविण डाकरे  प्राथ. शिक्षक - ढाणकेवाडी ता. शिराळा जि. सांगली 

 1. माय मराठी    

 Download  

2. वल्हवा रं वल्हवा रं

 Download    

3.   

 

4.  

 

5.  

 

6. 

 

प्रस्तुत कविता बनवल्यावर हळूहळू अपलोड  होतील..

आपली प्रतिक्रिया नक्की  कळवा.. 9423309214

No comments:

Post a Comment