Saturday, April 9, 2016

संगीतमय बाराखडी-video


@स्वनिर्मित संगीतमय बाराखडी@


प्रस्तुत बाराखडी संगीतमय  बनवलेली असुन यामध्ये  माझ्या बरोबर  मुलांचा आवाज समाविष्ट केल्याने मुले आनंदाने  म्हणतील. तसेच कार्टून इमेज चा वापर  केला  असून आनंददायी  पध्दतीने  मुले सराव करतील.. संगीतमय  बाराखडी Video


आपली  प्रतिक्रिया नक्की कळवा. 
- प्रwin डाकरे - 9423309214..

No comments:

Post a Comment