Thursday, April 7, 2016

संगीतमय मुळाक्षरे-video


@स्वनिर्मित संगीतमय मुळाक्षरे@

      प्रस्तुत मुळाक्षरे  संगीतमय  बनवलेली असुन मुले आनंदाने  म्हणतील. यामध्ये  प्रत्येक  मुळाक्षरे तीन शब्द  समाविष्ट  करण्यात आले  असून  त्यामुळे  विद्यार्थ्यांच्या शब्द संग्रहात वाढ होईल.
@ संगीतमय मुळाक्षरे व्हिडिओdownload

No comments:

Post a Comment