सध्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या गणित विषयाच्या ऑनलाईन टेस्ट अपडेट होत आहेत.

Sunday, February 7, 2016

इंग्रजी कविता - चौथी

  @कवितागायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @

       इंग्रजी  कविता - इयत्ता  चौथी        

      डाऊनलोड  करा       

        1. An action song

        download

        2. Raindrops 

        download

        3. Row your boat

        download

        4. Fresh food

        download

        5. Time poems

        download

        6. Little  Brown sparrows 

        download

        7. Clouds

        download

        8. Change

        download

        9. An action rhymes         

        download

      10. Five fluffy little robins   

        download

No comments:

Post a Comment

Featured Post

दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. १७.वजाबाकीने कमी करूया

दुसरी प्रज्ञाशोध परीक्षा व घटक सरावाच्या दृष्टीने प्रस्तुत सराव टेस्ट खूप महत्त्वाची आहे. या प्रश्नपत्रिकेची अभ्यासपूर्ण निर्मिती केलेली ...

ऑनलाईन टेस्ट बाबत आपल्या प्रतिक्रिया वरील कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा.