सध्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या गणित विषयाच्या ऑनलाईन टेस्ट अपडेट होत आहेत.

Wednesday, February 24, 2016

ज्ञानरचनावाद - जि.प. शाळा - ढाणकेवाडी

@ फरशीवरील पेंटिंग @

प्रस्तुत  ज्ञानरचनावाद फोटो डाऊनलोड करा  वरील ड्राॅप डाऊन मेनूतून- ज्ञानरचनावाद फोटो  या मेनूतून. .
- प्रwin डाकरे प्राथ.शिक्षकः ढाणकेवाडी ता.शिराळा जि.सांगली
9423309214

No comments:

Post a Comment

Featured Post

दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. १७.वजाबाकीने कमी करूया

दुसरी प्रज्ञाशोध परीक्षा व घटक सरावाच्या दृष्टीने प्रस्तुत सराव टेस्ट खूप महत्त्वाची आहे. या प्रश्नपत्रिकेची अभ्यासपूर्ण निर्मिती केलेली ...

ऑनलाईन टेस्ट बाबत आपल्या प्रतिक्रिया वरील कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा.