ज्ञानरचनावाद - फरशीवरील पेंटिंग- ppt


@ ज्ञानरचनावाद -जि.प. शाळा - ढाणकेवाडी @

              फरशीवरील फोटो पेंटिंग -   PPT मध्ये 

          फरशीवरील  पेंटिंग - PPT           

        download           

41 वेगवेगळ्या इमेजचा फरशीवरील  पेंटिंग  ची PPT आकर्षक  बनवलेली आहे.  तुम्हाला नक्की आवडेल.  प्रत्येक  इमेज  मधुन कोणकोणत्या  संकल्पना  व घटक स्पष्ट करता येतील यासंबंधीचे सविस्तर माहिती इमेजच्या खाली दिलेली आहे. डाऊनलोड करा व  आपली प्रतिक्रिया जरुर कळवा  अन् इतरांना शेअर करा. 

                          9423309214

Post a Comment

0 Comments