प्रमाणपत्रे डाऊनलोड साठी उपलब्ध वाचन प्रेरणा दिन सामान्यज्ञान प्रश्नमंजुषा प्रमाणपत्रे डाऊनलोड करा. संकलित नमुना पेपर अपडेट होत आहेत.
प्रमाणपत्र डाऊनलोड लिंक   संकलित पेपर

Showing posts from June, 2021Show all
Bridge Course | सातवी - दिवस पहिला | सेतू अभ्यासक्रम | SCERT PUNE
Bridge Course | सहावी - दिवस पहिला | सेतू अभ्यासक्रम | SCERT PUNE
Bridge Course | पाचवी - दिवस पहिला | सेतू अभ्यासक्रम | SCERT PUNE
Bridge Course | चौथी  - दिवस पहिला | सेतू अभ्यासक्रम | SCERT PUNE
Load More That is All