>>
Loading...
Showing posts from May, 2021Show all
7. पोषण आणि आहार (सहावी विज्ञान)
6. पदार्थ आपल्या वापरातील (सहावी विज्ञान)
5. पदार्थ सभोवतालचे - अवस्था आणि गुणधर्म (सहावी विज्ञान)
4. आपत्ती व्यवस्थापन (सहावी विज्ञान)
3. सजीवांतील विविधता आणि वर्गीकरण (सहावी विज्ञान)
2. सजीव सृष्टी (सहावी विज्ञान)
1. नैसर्गिक संसाधने- हवा पाणी आणि जमीन (सहावी विज्ञान)
५. जिल्हा प्रशासन (सहावी नागरिकशास्त्र)
४. शहरी स्थानिक शासन संस्था (सहावी नागरिकशास्त्र)
१३. आपली सुरक्षा, आपले उपाय! (सहावी मराठी)
१२. मला मोठ्ठं व्हायचंय! (सहावी मराठी)
११. माझ्या आज्यानं पंज्यानं (सहावी मराठी)
१०. सुगंधी सृष्टी (सहावी मराठी)
९.  वारली चित्रकला (सहावी मराठी)
८. माय कविता (सहावी मराठी)
७. आपले परमवीर (सहावी मराठी)
६. पण थोडा उशीर झाला.. (सहावी मराठी)
५. बाकी वीस रुपयांचं काय? (सहावी मराठी)
४. गवतफुला रे गवतफुला (सहावी मराठी)
घटक १०. गोमू माहेरला जाते (सातवी मराठी)
घटक ९. नात्याबाहेरचं नातं (सातवी मराठी)
घटक ८. गचक‌अंधारी (सातवी मराठी)
घटक ७. माझी मराठी (सातवी मराठी)
घटक ३. संविधानाची वैशिष्ट्ये(सातवी नागरिकशास्त्र)
घटक ६. मुघलांशी संघर्ष (सातवी इतिहास)
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट * पुनरावर्तन ३,४
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट * स्वयं अध्ययन 2
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३६. चलो-चलें
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३५. निरीक्षण
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३४. बचाव
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३३. ज्ञानी
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३२. ब) छुक-छुक गाड़ी
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३१. अ) हम अलग-रूप एक
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३०. राष्ट्रीय त्योहार
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. २९. सपूत
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. २८. वीरों को प्रणाम
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. २७. मुझे जानो
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. २६. मुझे पहचानो
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. २५. बीज
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. २४. ब) समान-विरुद्ध
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. २३. अ) बोध
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. २२. जुड़ें हम
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. २१.रोबोट
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. २०. बालिका दिवस
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १९.भाई-भाई का प्रेम
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १८. जीवन
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १७. गाँव और शहर
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट * पुनरावर्तन १,२
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट * स्वयं अध्ययन
पाचवी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१६. बोलो और जानो
Load More That is All