प्रथम सत्र अभ्यासक्रमावर आधारित 100 गुणांची प्रश्नमंजुषा कोण बनेल संकलित टॉपर? सोडवा.सर्व शाळांतील मुलांनी सहभागी व्हा. आकर्षक प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
संकलित टॉपर? प्रश्नमंजुषा   संकलित पेपर

Showing posts from March, 2021Show all
सातवी आकारिक चाचणी क्र. २ (२०२१)
सहावी आकारिक चाचणी क्र. २ (२०२१)
प्रश्नपेढी -इयत्ता दहावी व बारावी
दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३८. गोष्टीतील गणित
दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३७. पाढे तयार करूया
दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३६. गुणाकार पूर्वतयारी
दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३५. आकृतिबंध
दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३४. माहितीचे व्यवस्थापन
दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३३.धारकता मोजुया
दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. ३२.वजन करूया
क्षेत्रभेट (जलसाक्षरता)
पाणी हेच जीवन निबंध (जागतिक जल दिन सप्ताह)
पाऊस पडलाच नाही तर...(निबंध)
जागतिक जलदिन उपक्रम- पोस्टर तयार करणे
पाचवी आकारिक चाचणी क्र. २ (२०२१)
चौथी आकारिक चाचणी क्र. २ (२०२१)
तिसरी आकारिक चाचणी क्र. २ (२०२१)
दुसरी आकारिक चाचणी क्र. २ (२०२१)
पहिली आकारिक चाचणी क्र.२ (२०२१)
लेखिका आमच्या भेटीला-विद्या मंदिर वेंगरूळ शाळेचा उपक्रम
Load More That is All