प्रथम सत्र अभ्यासक्रमावर आधारित 100 गुणांची प्रश्नमंजुषा कोण बनेल संकलित टॉपर? सोडवा.सर्व शाळांतील मुलांनी सहभागी व्हा. आकर्षक प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
संकलित टॉपर? प्रश्नमंजुषा   संकलित पेपर

Showing posts from February, 2021Show all
शिव प्रश्नमंजुषा | शिव जयंती निमित्त | गुरुमाऊली प्रश्नमंजुषा उपक्रम
२४. आपण परिसर धोक्यात आणत आहोत का?(चौथी प.अभ्यास-भाग १)
२३. नैसर्गिक आपत्ती(चौथी प.अभ्यास-भाग १)
२२. वाहतूक व संदेशवहन(चौथी प.अभ्यास-भाग १)
२१. समूहजीवनासाठी व्यवस्थापन (चौथी प.अभ्यास-भाग १)
१७. गडकोटांचे आणि आरमाराचे व्यवस्थापन (चौथी प.अभ्यास-भाग २)
Load More That is All