प्रथम सत्र अभ्यासक्रमावर आधारित 100 गुणांची प्रश्नमंजुषा कोण बनेल संकलित टॉपर? सोडवा.सर्व शाळांतील मुलांनी सहभागी व्हा. आकर्षक प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
संकलित टॉपर? प्रश्नमंजुषा   संकलित पेपर

Showing posts from November, 2020Show all
घटक ९. मराठ्यांचा स्वातंत्र्यसंग्राम (सातवी इतिहास)
चौथी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र.१५- शाब्दिक उदाहरणे (वजाबाकी)
घटक ८. आदर्श राज्यकर्ता (सातवी इतिहास)
घटक १३. अनाम वीरा (सातवी मराठी)
घटक १४. कवितेची ओळख (सातवी मराठी)
घटक १२. सलाम - नमस्ते! (सातवी मराठी)
घटक ११. बाली बेट (सातवी मराठी)
घटक ७. स्वराज्याचा कारभार (सातवी इतिहास)
Std 1st Poem - My grandfather
संविधान दिन - प्रश्नमंजुषा चाचणी
भारतीय संविधान- नमूद केलेले हक्क
भारतीय संविधान - उद्देशिका
घटक ६. जनपदे आणि महाजनपदे (सहावी इतिहास)
१४. आतां उजाडेल  (सहावी मराठी)
घटक ६.अश्मयुग-दगडाची हत्यारे (पाचवी प.अभ्यास-2)
पाचवी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र.१९-विभाज्य आणि विभाजक(भाग १)
१२. पुरंदरचा तह (चौथी प.अभ्यास-भाग २)
१४. नकाशा आणि खुणा (चौथी प.अभ्यास-भाग १)
चौथी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र.१४- शाब्दिक उदाहरणे(बेरीज)
घटक.१६. पाणी (पाचवी प.अभ्यास १)
घटक १५. संदेशवहन व प्रसारमाध्यमे (पाचवी प.अभ्यास १)
घटक.१४. वाहतूक (पाचवी प.अभ्यास १)
21. समूहजीवनासाठी सार्वजनिक व्यवस्था (तिसरी प.अभ्यास)
20. आपले समूहजीवन (तिसरी प.अभ्यास)
19. माझी शाळा (तिसरी प.अभ्यास)
18. माझे कुटुंब आणि घर (तिसरी प.अभ्यास)
17. सुंदर दात, स्वच्छ शरीर(तिसरी प.अभ्यास)
16. ज्ञानेंद्रिये (तिसरी प.अभ्यास)
15. आपले शरीर (तिसरी प.अभ्यास)
14. स्वयंपाक घरात जाऊया (तिसरी प.अभ्यास)
Std 1st Poem - Number Song
स्वप्नपूर्ती कन्स्ट्रक्शन
Load More That is All