>>
Loading...
Showing posts from June, 2020Show all
प्रार्थना - नमस्कार माझा या ज्ञानमंदिरा
इंग्रजी प्रतिज्ञा - विद्यार्थी मागून म्हणण्याची सोय
इंग्रजी प्रतिज्ञा
हिंदी प्रतिज्ञा - विद्यार्थी मागून म्हणण्याची सोय
हिंदी प्रतिज्ञा
मराठी प्रतिज्ञा - विद्यार्थी मागून म्हणण्याची सोय
मराठी प्रतिज्ञा
राष्ट्रगीत Mp3 व Video
पहिली मराठी Mp3 कविता
Std.1st -Poem 5.This is my head karaoke song
Std.1st -Poem 5. This is my head Mp3
Std.1st -Poem 4. Rain, Rain karaoke
Std.1st -Poem 4. Rain, Rain
Std.1st -Poem 3. Humpty Dumpty KARAOKE
Std.1st -Poem 3. Humpty Dumpty
लॉकडाऊन मधील तंत्रस्नेही विद्यार्थ्याची न संपणारी गोष्ट
Std.1st -Poem 2.Rolly polly KARAOKE
Std.1st -Poem 1.welcome song KARAOKE
Std.1st -Poem 2.Rolly polly
Std.1st -Poem 1.welcome song
माझा अभ्यास | इयत्ता सातवी | शाळापूर्व तयारी
Load More That is All