प्रथम सत्र अभ्यासक्रमावर आधारित 100 गुणांची प्रश्नमंजुषा कोण बनेल संकलित टॉपर? सोडवा.सर्व शाळांतील मुलांनी सहभागी व्हा. आकर्षक प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
संकलित टॉपर? प्रश्नमंजुषा   संकलित पेपर

Showing posts from September, 2017Show all
मराठी कविता - सहावी
मराठी कविता - सातवी
Online Test - तिसरी इंग्रजी
तालुकास्तरीय शैक्षणिक साहित्य निर्मिती स्पर्धा(द्विशिक्षकी शाळा - 1 ते 5)  - प्रथम क्रमांक
Interactive Marathi Alphabets : Dnya(ज्ञ)
Interactive Marathi Alphabets : Ksha(क्ष)
Interactive Marathi Alphabets : La(ळ)
Interactive Marathi Alphabets : Ha(ह)
Interactive Marathi Alphabets : Sa(स)
Interactive Marathi Alphabets : Sha(ष)
Interactive Marathi Alphabets : Sha(श)
Interactive Marathi Alphabets : Va(व)
Interactive Marathi Alphabets : LA (ल)
Interactive Marathi Alphabets : Ra(र)
Interactive Marathi Alphabets : Ya(य)
Interactive Marathi Alphabets : Ma(म)
Interactive Marathi Alphabets : Bha(भ)
Interactive Marathi Alphabets : Ba(ब)
Interactive Marathi Alphabets : Fa(फ)
गणेशोत्सव (2017) - Extra specially sweet
Interactive Marathi Alphabets : Pa(प)
Load More That is All