Showing posts from September, 2017Show all
मराठी कविता - सहावी
मराठी कविता - सातवी
ऑनलाईन टेस्ट - इयत्ता तिसरी (विषय - इंग्रजी)
तालुकास्तरीय शैक्षणिक साहित्य निर्मिती स्पर्धा(द्विशिक्षकी शाळा - 1 ते 5)  - प्रथम क्रमांक
Interactive Marathi Alphabets : Dnya(ज्ञ)
Interactive Marathi Alphabets : Ksha(क्ष)
Interactive Marathi Alphabets : La(ळ)
Interactive Marathi Alphabets : Ha(ह)
Interactive Marathi Alphabets : Sa(स)
Interactive Marathi Alphabets : Sha(ष)
Interactive Marathi Alphabets : Sha(श)
Interactive Marathi Alphabets : Va(व)
Interactive Marathi Alphabets : LA (ल)
Interactive Marathi Alphabets : Ra(र)
Interactive Marathi Alphabets : Ya(य)
Interactive Marathi Alphabets : Ma(म)
Interactive Marathi Alphabets : Bha(भ)
Interactive Marathi Alphabets : Ba(ब)
Interactive Marathi Alphabets : Fa(फ)
गणेशोत्सव (2017) - Extra specially sweet
Interactive Marathi Alphabets : Pa(प)
Load More That is All