>>
Loading...
Showing posts from March, 2017Show all
उद्घाटन समारंभ व गुणगौरव पुरस्कार
Blog Part - 13 (ब्लॉग बनवू चला - भाग तेरावा)
Blog Part - 12 (ब्लॉग बनवू चला- भाग बारावा)
Blog Part - 11 (ब्लॉग बनवू चला - भाग अकरावा)
Blog Part - 10 (ब्लॉग बनवू चला- भाग दहावा)
Blog Part - 9 (ब्लॉग बनवू चला- भाग नववा)
Blog Part - 8 (ब्लॉग बनवू चला - भाग आठवा)
इयत्ता तिसरी (गणित) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 20
इयत्ता तिसरी (गणित) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 19
इयत्ता तिसरी (गणित) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 18
इयत्ता तिसरी (गणित) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 17
इयत्ता तिसरी (गणित) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 16
इयत्ता तिसरी (गणित) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 15
इयत्ता तिसरी (गणित) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 14
इयत्ता तिसरी (गणित) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 13
इयत्ता तिसरी (गणित) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. १२
इयत्ता तिसरी(गणित) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. ११
SMC TRAINING व डिजिटल शाळाभेट
जि. प.शाळा - पुनवत येथील आजचे काही क्षण
इयत्ता तिसरी (मराठी) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. २६
इयत्ता तिसरी (मराठी) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. २५
संयुक्त शिक्षण परिषद शिराळा व निगडी केंद्र
इयत्ता तिसरी (मराठी) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. २४
इयत्ता तिसरी (मराठी) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. २३
इयत्ता तिसरी(मराठी) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. २२
इयत्ता तिसरी (मराठी) -  ऑनलाईन टेस्ट क्र. २१
संघर्ष युवा प्रतिष्ठानकडून आज शिवरत्न पुरस्कार प्राप्त
ढाणकेवाडी बाललेझीम पथक - पेपरमधील न्युज
Load More That is All