Saturday, August 13, 2016

झेंडा गीत


प्रस्तुत झेंडा गीत हे माझ्या आवाजात असुन सुंदर इफेक्टमध्ये बनवलेले आहे. आपण या गीताचा जरूर वापर करावा..आपल्याला नक्कीच आवडेल. अभिप्राय जरूर द्या.

★प्रचलित सुधारित झेंडागीत★

शक्यतो हे झेंडागीत वापरले जाते■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

★शब्द क्रम बदल असलेले झेंडागीत★
No comments:

Post a Comment