Saturday, February 13, 2016

मराठी व्हिडिओ कविता - ३री


           @ कविता गायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @

              कविता व्हिडिओ मध्ये

   मराठी व्हिडिओ कविता - इयत्ता  तिसरी        

        डाऊनलोड करा      

      1. रानवेडी 

    

      2. पडघमवरती टिपरी पडली

     

      3. हिक्के होक्के मरांग

     

      4. ते देशासाठी लढले

     

      5. प्रकाशातले तारे तुम्ही      

      

      6. सुट्टीच्या दिवसांत 

      

      7. रानपाखरा

      

      8. सुगी

   

      9. दोस्त 

     

    10. ट्रॅफिकदादा     

    


 वरील व्हिडिओ  कविता  बनवल्यावर  हळूहळू  अपलोड  होतील याची  नोंद घ्यावी. .

No comments:

Post a Comment