मराठी व्हिडिओ कविता - ४ थी


@ कविता गायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @

                  कविता व्हिडिओ मध्ये

    मराठी व्हिडिओ कविता - इयत्ता  चौथी        

          डाऊनलोड  करा       

        1. धरतीची  आम्ही लेकरं

     

      2. या भारतात बंधुभाव 

     

      3. धुळपेरणी

        

      4. नाखवादादा

      

      5. चवदार तळ्याचे पाणी      

     

      6. झुळूक  मी व्हावे 

      

      7. हे कोण गेल्यावर आई     

     

      8. आभाळमाया   

     

      9. मन्हा खान्देस्नी माटी 

     


 वरील व्हिडिओ  कविता  बनवल्यावर  हळूहळू  अपलोड  होतील याची  नोंद घ्यावी. .

Post a Comment

0 Comments