सध्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या गणित विषयाच्या ऑनलाईन टेस्ट अपडेट होत आहेत.

Saturday, February 13, 2016

मराठी व्हिडिओ कविता - ४ थी


@ कविता गायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @

                  कविता व्हिडिओ मध्ये

    मराठी व्हिडिओ कविता - इयत्ता  चौथी        

          डाऊनलोड  करा       

        1. धरतीची  आम्ही लेकरं

     

      2. या भारतात बंधुभाव 

     

      3. धुळपेरणी

        

      4. नाखवादादा

      

      5. चवदार तळ्याचे पाणी      

     

      6. झुळूक  मी व्हावे 

      

      7. हे कोण गेल्यावर आई     

     

      8. आभाळमाया   

     

      9. मन्हा खान्देस्नी माटी 

     


 वरील व्हिडिओ  कविता  बनवल्यावर  हळूहळू  अपलोड  होतील याची  नोंद घ्यावी. .

No comments:

Post a Comment

Featured Post

दुसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट क्र. १७.वजाबाकीने कमी करूया

दुसरी प्रज्ञाशोध परीक्षा व घटक सरावाच्या दृष्टीने प्रस्तुत सराव टेस्ट खूप महत्त्वाची आहे. या प्रश्नपत्रिकेची अभ्यासपूर्ण निर्मिती केलेली ...

ऑनलाईन टेस्ट बाबत आपल्या प्रतिक्रिया वरील कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा.