Monday, February 8, 2016

मराठी व्हिडिओ कविता- 1ली

@ कविता गायन व चाली निर्मिती- प्रwin डाकरे@

     व्हिडिओ  मध्ये 


     मराठी व्हिडिओ  कविता - इयत्ता  पहिली      

       डाऊनलोड  करा      

       1.आला पाऊस आला 

       download

       2.ढोंड ढोंड पाणी दे

       download

       3.भिंग भिंग भिंगरी

       download

       4.उघड्यावरचा खाऊ

       

       5.बाळाचे दोस्त       

       

       6.झुईं  झुंई झोका

       

       7.ऊठ मुला

       

       8.पीक येई भरदार

      

       9.झाली सकाळ

       

              

     


No comments:

Post a Comment