प्रथम सत्र अभ्यासक्रमावर आधारित 100 गुणांची प्रश्नमंजुषा कोण बनेल संकलित टॉपर? सोडवा.सर्व शाळांतील मुलांनी सहभागी व्हा. आकर्षक प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
संकलित टॉपर? प्रश्नमंजुषा   संकलित पेपर

Showing posts from February, 2016Show all
ज्ञानरचनावाद म्हणजे काय? - pdf
drive ची डायरेक्ट लिंक
 डायरेक्ट लिंक कशी द्यायची ?
पाढे 16 ते 20 - mp3
ज्ञानरचनावाद - जि.प. शाळा - ढाणकेवाडी
ज्ञानरचनावाद - फरशीवरील पेंटिंग - video
ज्ञानरचनावाद - फरशीवरील पेंटिंग- ppt
ज्ञानरचनावाद - फरशीवरील पेंटिंग-PDF मध्ये
पाढे 11 ते 15 - video
पाढे 11 ते 15 - mp3
पाढे 6 ते 10 - mp3
मराठी व्हिडिओ कविता - ४ थी
मराठी व्हिडिओ कविता - ३री
माझी कला - व्हिडिओ
अभिनंदन पत्र
इंग्रजी कविता -  पहिली ते चौथी
मराठी कविता - पहिली ते चौथी
मराठी व्हिडिओ कविता - २री
मराठी व्हिडिओ कविता- 1ली
इंग्रजी कविता - दुसरी
इंग्रजी कविता - पहिली
लेझिम भाग - 4
ब्लॉग कसा बनवायचा - video
ब्लॉग  कसा  बनवायचा -ppt
ब्लॉग  कसा बनवायचा- pdf
इंग्रजी कविता - चौथी
लेझिम भाग - 3
लेझिम भाग - 7
लेझिम भाग - 6
लेझिम भाग - 5
लेझिम भाग - 2
लेझिम भाग -1
इंग्रजी कविता - तिसरी
मराठी कविता - चौथी
मराठी कविता - तिसरी
मराठी  कविता - दुसरी
मराठी  कविता  - पहिली
Load More That is All