Saturday, February 27, 2016

ज्ञानरचनावाद म्हणजे काय? - pdf


@  ज्ञानरचनावाद  - माहिती  pdf मध्ये @

         ज्ञानरचनावाद माहिती - pdf        

         download       

ज्ञानरचनावाद  म्हणजे काय  याची  सविस्तर  माहिती  व संकल्पना  pdf मध्ये  एकत्र  केली आहे.  तुम्हाला नक्की आवडेल.   डाऊनलोड करा व  आपली प्रतिक्रिया जरुर कळवा  अन् इतरांना शेअर करा. धन्यवाद 


                   9423309214

drive ची डायरेक्ट लिंक

@ ब्लॉग वर डायरेक्ट लिंक कशी द्यायची @
 ब्लॉग वर  लिंक देण्यासाठी  जे Google  Drive  चा वापर  करतात, या  Drive  च्या लिंक  कोणतेही पेज न येता  डायरेक्ट डाऊनलोड  करण्यासाठी  डायरेक्ट  लिंक  कशी द्यायची  याची सचित्र  माहिती  पहा - 

                click here

डायरेक्ट लिंक कशी द्यायची ?

@ ब्लॉग वर डायरेक्ट लिंक कशी द्यायची @


 ब्लॉग वर  लिंक देण्यासाठी  जे Google  Drive  चा वापर  करतात, त्यांच्यासाठी  Drive  चे पेज  न येता डायरेक्ट डाऊनलोड  करण्यासाठी  डायरेक्ट  लिंक  पुढील  प्रमाणे ब्लॉग वर  देऊ शकता... 


1. सर्वप्रथम  - https://sites.google.com/site/gdocs2direct/या साईटवर डायरेक्ट  लिंक  तयार  होते. 


2. यासाठी प्रथम तुम्हाला drive मधील ज्या document ची लिंक द्यायची आहे , ती फाईल निवडा.
3. त्यानंतर who has access च्या ठिकाणी
 जाऊन लिंक public  करा.त्यावेळी लिंक बटण हिरवे दिसेल. ही लिंक  कोणालाही  डाऊनलोड  करण्यासाठी तयार  होते. 4 . त्यानंतर लिंक  Copy करा व वरील  दिलेल्या  साईटमध्ये  paste करा. 5. खाली  create a  direct link  ला क्लिक  केल्यावर  खाली  डायरेक्ट लिंक तयार होईल.  ती ब्लॉग वर पेस्ट  करा..

       

@ पीसीवर  drive असल्यास - (for PC)

Step 1: Go to Google Drive and right click the file that you want to share.

Now click on "Share...".


Step 2: On the window that comes up, click "Get shareable link".Step 3: Make sure the dropdown is set to one of the "Anyone with the link..."
or "Anyone on the internet..." options, then click "Copy link".Step 4: Now just paste that link into the text box on under link and create your direct link. Enjoy!
खालील साईटमध्ये तुमची ड्राईव्ह  ची लिंक  पेस्ट  करा. व create  direct  link  ला क्लिक करा. .खाली  डायरेक्ट  लिंक  तयार  होईल. ती लिंक  ब्लॉग वर द्या. .


https://sites.google.com/site/gdocs2direct/

                        धन्यवाद  गुरुमाऊली 

Friday, February 26, 2016

पाढे 16 ते 20 - mp3


@ संगीतमय पाढे निर्मिती - प्रwin डाकरे @

    

              पाढे 16 ते 20- mp3           

    

               download               


आवडल्यास आपली प्रतिक्रिया जरुर कळवा. 

     9423309214

Wednesday, February 24, 2016

ज्ञानरचनावाद - जि.प. शाळा - ढाणकेवाडी

@ फरशीवरील पेंटिंग @

प्रस्तुत  ज्ञानरचनावाद फोटो डाऊनलोड करा  वरील ड्राॅप डाऊन मेनूतून- ज्ञानरचनावाद फोटो  या मेनूतून. .
- प्रwin डाकरे प्राथ.शिक्षकः ढाणकेवाडी ता.शिराळा जि.सांगली
9423309214

Sunday, February 21, 2016

ज्ञानरचनावाद - फरशीवरील पेंटिंग - video


@ ज्ञानरचनावाद -जि.प. शाळा - ढाणकेवाडी @

      फरशीवरील फोटो पेंटिंग - video  मध्ये 

          फरशीवरील  पेंटिंग - video           

         download       

41 वेगवेगळ्या इमेजचा फरशीवरील  पेंटिंग  चा व्हिडिओ  आकर्षक  आवाजात  बनवलेला आहे.  तुम्हाला नक्की आवडेल.  प्रत्येक  इमेज  मधुन कोणकोणत्या  संकल्पना  व घटक स्पष्ट करता येतील यासंबंधीचे सविस्तर माहिती इमेजच्या खाली दिलेली आहे. डाऊनलोड करा व  आपली प्रतिक्रिया जरुर कळवा  अन् इतरांना शेअर करा. 

                   9423309214

ज्ञानरचनावाद - फरशीवरील पेंटिंग- ppt


@ ज्ञानरचनावाद -जि.प. शाळा - ढाणकेवाडी @

              फरशीवरील फोटो पेंटिंग -   PPT मध्ये 

          फरशीवरील  पेंटिंग - PPT           

        download           

41 वेगवेगळ्या इमेजचा फरशीवरील  पेंटिंग  ची PPT आकर्षक  बनवलेली आहे.  तुम्हाला नक्की आवडेल.  प्रत्येक  इमेज  मधुन कोणकोणत्या  संकल्पना  व घटक स्पष्ट करता येतील यासंबंधीचे सविस्तर माहिती इमेजच्या खाली दिलेली आहे. डाऊनलोड करा व  आपली प्रतिक्रिया जरुर कळवा  अन् इतरांना शेअर करा. 

                          9423309214

ज्ञानरचनावाद - फरशीवरील पेंटिंग-PDF मध्ये


@ ज्ञानरचनावाद -जि.प. शाळा - ढाणकेवाडी @

              फरशीवरील पेंटिंग -   PDF मध्ये 

फरशीवरील  पेंटिंग - PDF  फाईल             

      download          

41 वेगवेगळ्या इमेजचा फरशीवरील  पेंटिंग  ची PDF फाईल आकर्षक  बनवलेली आहे.  तुम्हाला नक्की आवडेल.  प्रत्येक  इमेज  मधुन कोणकोणत्या  संकल्पना  व घटक स्पष्ट करता येतील यासंबंधीचे सविस्तर माहिती इमेजच्या खाली दिलेली आहे. डाऊनलोड करा व  आपली प्रतिक्रिया जरुर कळवा  अन् इतरांना शेअर करा. 

                          9423309214

Friday, February 19, 2016

पाढे 11 ते 15 - video


@ संगीतमय पाढे निर्मिती - प्रwin डाकरे @

आकर्षक  इफेक्ट्स सह बनवलेला  व्हिडिओ. ..

    

       पाढे 11  ते 15  - video       

    

        download                   आवडल्यास आपली प्रतिक्रिया  जरुर  द्या  व इतरांना  शेअर करा..

Tuesday, February 16, 2016

पाढे 11 ते 15 - mp3


@ संगीतमय पाढे निर्मिती - प्रwin डाकरे @

    

              पाढे 11  ते 15  - mp3             

    

                    download                  


आवडल्यास शेअर करा. .

Saturday, February 13, 2016

पाढे 2 ते 5 - video


@ संगीतमय पाढे निर्मिती - प्रwin डाकरे @

    

        पाढे 2  ते 5  - video           

    

                 download                  


 आवडल्यास  शेअर करा. .

पाढे 2 ते 5 - mp3


@ संगीतमय पाढे निर्मिती - प्रwin डाकरे @

    

        पाढे 2  ते 5  - mp3        

    

                 download                  


 आवडल्यास  शेअर करा. .

पाढे 6 ते 10 - video


@ संगीतमय पाढे निर्मिती - प्रwin डाकरे @

    

        पाढे 6  ते 10  - video        

    

             download                  


 आवडल्यास  शेअर करा. .

पाढे 6 ते 10 - mp3


@ संगीतमय पाढे निर्मिती - प्रwin डाकरे @

    

        पाढे 6  ते 10  - mp3          

    

             download                  


 आवडल्यास  शेअर करा. .

मराठी व्हिडिओ कविता - ४ थी


@ कविता गायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @

                  कविता व्हिडिओ मध्ये

    मराठी व्हिडिओ कविता - इयत्ता  चौथी        

          डाऊनलोड  करा       

        1. धरतीची  आम्ही लेकरं

     

      2. या भारतात बंधुभाव 

     

      3. धुळपेरणी

        

      4. नाखवादादा

      

      5. चवदार तळ्याचे पाणी      

     

      6. झुळूक  मी व्हावे 

      

      7. हे कोण गेल्यावर आई     

     

      8. आभाळमाया   

     

      9. मन्हा खान्देस्नी माटी 

     


 वरील व्हिडिओ  कविता  बनवल्यावर  हळूहळू  अपलोड  होतील याची  नोंद घ्यावी. .

मराठी व्हिडिओ कविता - ३री


           @ कविता गायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @

              कविता व्हिडिओ मध्ये

   मराठी व्हिडिओ कविता - इयत्ता  तिसरी        

        डाऊनलोड करा      

      1. रानवेडी 

    

      2. पडघमवरती टिपरी पडली

     

      3. हिक्के होक्के मरांग

     

      4. ते देशासाठी लढले

     

      5. प्रकाशातले तारे तुम्ही      

      

      6. सुट्टीच्या दिवसांत 

      

      7. रानपाखरा

      

      8. सुगी

   

      9. दोस्त 

     

    10. ट्रॅफिकदादा     

    


 वरील व्हिडिओ  कविता  बनवल्यावर  हळूहळू  अपलोड  होतील याची  नोंद घ्यावी. .

माझी कला - व्हिडिओ

@ माझी कला, आवड व छंद -व्हिडिओ मध्ये @


माझ्या  कलेचा व्हिडिओ  तुम्हाला  नक्की  आवडेल. जरुर पहा- डाऊनलोड करा -


          download


आपली प्रतिक्रिया मला नक्की  कळवा 
    9423309214

Friday, February 12, 2016

अभिनंदन पत्र

मा.गटशिक्षणाधिकारी श्री.मद्रुपकर साहेबांकडून अभिनंदन पत्र 

ब्लॉग  व शैक्षणिक  कार्याची घेतली दखल


Tuesday, February 9, 2016

इंग्रजी कविता - पहिली ते चौथी


@कवितागायन व चाली निर्मिती -प्रwin डाकरे @ 

          नमस्कार. .. मी प्रविण डाकरे प्राथ.शिक्षकः जि.प.शाळा - ढाणकेवाडी ता.शिराळा जि.सांगली. 

          मी इयत्ता पहिली ते चौथी इंग्रजी कवितांना  नाविण्यपूर्ण  व सुलभ  चाली लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.  मला  खात्री आहे की  या चाली विद्यार्थ्यांच्या  लगेच  लक्षात राहतील. डाऊनलोड करा व  रिप्लाय द्या.

        इंग्रजी  mp3 कविता - पहिली  ते चौथी 

    इयत्ता पहिली इंग्रजी mp3 कविता 

 

  डाऊनलोड  करा      


    इयत्ता दुसरी इंग्रजी  mp3 कविता      

  

   डाऊनलोड  करा       


    इयत्ता तिसरी इंग्रजी  mp3 कविता          

   

  डाऊनलोड  करा     


    इयत्ता चौथी इंग्रजी mp3 कविता 

   

  डाऊनलोड  करा    


        आपला अभिप्राय  मला नक्की  कळवा.  

           pravindakare.blogspot.in
            मो. 9423309214 

मराठी कविता - पहिली ते चौथी


@कवितागायन व चाली निर्मिती -प्रwin डाकरे @ 

          नमस्कार. .. मी प्रविण डाकरे प्राथ.शिक्षकः जि.प.शाळा - ढाणकेवाडी ता.शिराळा जि.सांगली. 

          मी इयत्ता पहिली ते चौथी मराठी कवितांना  नाविण्यपूर्ण  व सुलभ  चाली लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.  मला  खात्री आहे की  या चाली विद्यार्थ्यांच्या  लगेच  लक्षात राहतील. डाऊनलोड करा व  रिप्लाय द्या. ..


मराठी mp3 कविता - पहिली  ते चौथी 

    इयत्ता पहिली मराठी mp3 कविता 

 

  डाऊनलोड  करा      


    इयत्ता दुसरी मराठी mp3 कविता      

  

   डाऊनलोड  करा       


    इयत्ता तिसरी मराठी mp3 कविता          

   

  डाऊनलोड  करा     


    इयत्ता चौथी मराठी mp3 कविता 

   

  डाऊनलोड  करा    


        आपला अभिप्राय  मला नक्की  कळवा.  

           pravindakare.blogspot.in
            मो. 9423309214 

Monday, February 8, 2016

मराठी व्हिडिओ कविता - २री


@कवितागायन व चाली निर्मिती -प्रwin डाकरे @ 

कविता व्हिडीओ मध्ये 

   मराठी व्हिडीओ कविता - इयत्ता  दुसरी            

डाऊनलोड  करा 

      1. गवताचं पातं

    download         

      2. आनंदाने नाचुया

     download        

      3. पावसा पावसा ये ये 

    download        

      4. थेंबा थेंबा येतोस कोठून?

           

      5. जाऊ फुलांच्या जगात         

           

      6. महिने   

           

      7. फुलपाखरे     

           

      8. ध्वज उंच धरु

           

      9. असे कसे

           

    10. सुंदर  जग    

           


मराठी व्हिडिओ कविता- 1ली

@ कविता गायन व चाली निर्मिती- प्रwin डाकरे@

     व्हिडिओ  मध्ये 


     मराठी व्हिडिओ  कविता - इयत्ता  पहिली      

       डाऊनलोड  करा      

       1.आला पाऊस आला 

       download

       2.ढोंड ढोंड पाणी दे

       download

       3.भिंग भिंग भिंगरी

       download

       4.उघड्यावरचा खाऊ

       

       5.बाळाचे दोस्त       

       

       6.झुईं  झुंई झोका

       

       7.ऊठ मुला

       

       8.पीक येई भरदार

      

       9.झाली सकाळ

       

              

     


इंग्रजी कविता - दुसरी


@कवितागायन व चाली निर्मिती- प्रwin डाकरे @


        इंग्रजी  कविता - इयत्ता  दुसरी       

      डाऊनलोड  करा       

      1. Bow - wow

        download

      2. Head shoulder

        download

      3. Birthday songs

        download

      4. Incy wincy spider

        download

      5. Five potato wadas

        download

      6. Tony tinker

        download

      7. Ding song bell

        download

      8. How  are you today 

        download

      9. Three green brigade 

        download

     10. Garden manners  

        download

     11. Zoom zoom zoom          

        download        

     12. Round the clock

        download

     13. Six little  mice

        download

इंग्रजी कविता - पहिली


कविता गायन व चाली निर्मिती-प्रwin डाकरे  


        इंग्रजी  कविता - इयत्ता  पहिली        

      डाऊनलोड  करा        

        1. Action  song 

         download

        2. Little  pup

        download

        3. Rain rain 

        download

        4. I here thunder 

        download

        5. Showy and quickly   

        download

        6. Butterflies butterflies 

        download

        7. Baa baa black ship 

        download

        8. Hello. . 

        download

        9. An elephant      

        download

      10. The  wheels  on the bus

        download 

       11. The big red balloon       

        download         

       12. My grandfather

        download

       13. Numbers

        download

       14. Engine number nine

        download

       15. Where is thumbkin 

        download

       16. Days of  the week 

        download

       17. The  clean brigade

        download

       18. Jack and jill

        download

       19. Little  star      

        download


आवडल्यास  आपली प्रतिक्रिया जरुर  कळवा. ..
        9423309214

Sunday, February 7, 2016

लेझिम भाग - 4


            @ लेझीम व्हिडिओ - छोट्या  भागात @

    लेझीम           

   छोटे  भाग          

   डाऊनलोड  करा     

   लेझीम

   भाग चौथा

   download

ब्लॉग कसा बनवायचा - video


         ब्लॉग कसा बनवायचा याची माहिती  video  च्या स्वरुपात मी बनवलेली आहे. . डायरेक्ट डाऊनलोड करा एका क्लिकवर - 


         download 

         
          आपली प्रतिक्रिया मला नक्की कळवा. . . 
                    9423309214

ब्लॉग कसा बनवायचा -ppt


     ब्लॉग  कसा  बनवायचा  याची माहिती  ppt च्या  स्वरुपात  मी बनवलेली आहे. . डायरेक्ट  डाऊनलोड करा  एका क्लिकवर - 


       download 


     आपली प्रतिक्रिया मला नक्की कळवा. . . 

             9423309214

ब्लॉग कसा बनवायचा- pdf


ब्लॉग  निर्माण  कसा करायचा  याची सचित्र माहिती  मी pdf  फाईल बनवून स्पष्ट  केली आहे.  डाऊनलोड करा एका क्लिकवर - 


         download

    आपली प्रतिक्रिया  मला नक्की कळवा ...

         9423309214

इंग्रजी कविता - चौथी

  @कवितागायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @

       इंग्रजी  कविता - इयत्ता  चौथी        

      डाऊनलोड  करा       

        1. An action song

        download

        2. Raindrops 

        download

        3. Row your boat

        download

        4. Fresh food

        download

        5. Time poems

        download

        6. Little  Brown sparrows 

        download

        7. Clouds

        download

        8. Change

        download

        9. An action rhymes         

        download

      10. Five fluffy little robins   

        download

Saturday, February 6, 2016

लेझिम भाग - 3


            @ लेझीम व्हिडिओ - छोट्या  भागात @

    लेझीम           

   छोटे  भाग          

   डाऊनलोड  करा     

     लेझीम

   भाग तिसरा

   download

 लेझिम भाग - 7


            @ लेझीम व्हिडिओ - छोट्या  भागात @

    लेझीम           

   छोटे  भाग          

   डाऊनलोड  करा     

      लेझीम

   भाग सातवा

   downloadलेझिम भाग - 6


            @ लेझीम व्हिडिओ - छोट्या  भागात @

    लेझीम           

   छोटे  भाग          

   डाऊनलोड  करा     

     लेझीम

   भाग सहावा

   download

 
लेझिम भाग - 5


            @ लेझीम व्हिडिओ - छोट्या  भागात @

    लेझीम           

   छोटे  भाग          

   डाऊनलोड  करा     

     लेझीम

   भाग पाचवा

   download

 

लेझिम भाग - 2


            @ लेझीम व्हिडिओ - छोट्या  भागात @

    लेझीम           

   छोटे  भाग          

   डाऊनलोड  करा        लेझीम

   भाग दुसरा

   download

   
लेझिम भाग -1


            @ लेझीम व्हिडिओ - छोट्या  भागात @

    लेझीम           

   छोटे  भाग          

   डाऊनलोड  करा     

   लेझीम

   भाग पहिला

   download
इंग्रजी कविता - तिसरी


@ कवितागायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @

        इंग्रजी  कविता - इयत्ता  तिसरी       

      डाऊनलोड  करा       

      1. Play time

        download

      2. Days of the week 

        download

      3. Can you. ..

        download

      4. Apples and  bananas

        download

      5. Plant magic       

        download

      6. An alphabet  song

        download

      7. Mix a pancake 

        download

      8. Mary had a little lamb

        download

      9. Spelling fun        

        download

    10. In the words of letters       

        download

Thursday, February 4, 2016

मराठी कविता - चौथी


@ कविता गायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @


    मराठी कविता - इयत्ता  चौथी        

          डाऊनलोड  करा       

        1. धरतीची  आम्ही लेकरं

        download

      2. या भारतात बंधुभाव 

        download

      3. धुळपेरणी

        download   

      4. नाखवादादा

        download

      5. चवदार तळ्याचे पाणी      

        download

      6. झुळूक  मी व्हावे 

        download

      7. हे कोण गेल्यावर आई     

        download

      8. आभाळमाया   

        download

      9. मन्हा खान्देस्नी माटी 

        download

मराठी कविता - तिसरी


           @ कविता गायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @


        मराठी कविता - इयत्ता  तिसरी        

        डाऊनलोड करा      

      1. रानवेडी 

       download

      2. पडघमवरती टिपरी पडली

       download

      3. हिक्के होक्के मरांग

       download

      4. ते देशासाठी लढले

       download

      5. प्रकाशातले तारे तुम्ही      

       download

      6. सुट्टीच्या दिवसांत 

       download

      7. रानपाखरा

       download  

      8. सुगी

       download

      9. दोस्त 

       download

    10. ट्रॅफिकदादा     

       download

Wednesday, February 3, 2016

मराठी कविता - दुसरी


@ कविता गायन व चाली निर्मिती - प्रwin डाकरे @

   मराठी कविता - इयत्ता  दुसरी   

 डाऊनलोड  करा 

      1. गवताचं पातं

           download            

      2. आनंदाने नाचुया

           download

      3. पावसा पावसा ये ये 

           download

      4. थेंबा थेंबा येतोस कोठून?

           download

      5. जाऊ फुलांच्या जगात         

           download

      6. महिने   

           download

      7. फुलपाखरे     

           download

      8. ध्वज उंच धरु

           download

      9. असे कसे

           download

    10. सुंदर  जग    

           download


मराठी कविता - पहिली


@  कविता गायन व चाली निर्मिती- प्रwin डाकरे@

        मराठी कविता - इयत्ता  पहिली      

       डाऊनलोड  करा      

       1.आला पाऊस आला 

       download

       2.ढोंड ढोंड पाणी दे

       download

       3.भिंग भिंग भिंगरी

       download

       4.उघड्यावरचा खाऊ

       download

       5.बाळाचे दोस्त       

       download

       6.झुईं  झुंई झोका

       download

       7.ऊठ मुला

       download

       8.पीक येई भरदार

       download

       9.झाली सकाळ

       download